Jasenko Selimovic i Borås!

Igår besökte Jasenko Selimovic Borås. Jasenko är tredjenamn på listan till Europaparlamentet, och om valresultatet från 2009 står sig så kommer Jasenko bli parlamentariker i Bryssel och Strassbourg. Idag är Jasenko statssekreterare för Integrationsminister Erik Ullenhag, men besöket i Borås skedde som EP-kandidat.

 Vi passade på att visa upp ett mycket framstående Boråsföretag, Centiro. De arbetar med mjukvara som handlar om transport och logistik. Flera världskända företag använder Centiros tjänster, och företaget är prisbelönt. DI:s utnämning Gasellföretag tre år i rad, och utmärkelser för Greate place to work fem år i rad, vilket fört in den i Hall of Fame vad avser personalpolitiken. VD Niklas Hedin berättade om företagets utveckling sedan starten 1998, från en person till knappt 90 personer idag. Företaget har i sanning en internationell marknad, och Niklas Hedin beskrev hur det är att verka på olika marknader.Bild

Från vänster: Niklas Hedin, VD Centiro, Jasenko Selimovic, jag och Marcus Nielsen, Liberala Ungdomsförbundet. 

 Jasenko var nyfiken på hur företaget påverkades av diverse handelshinder, eller frånvaron av hinder. EU:s inre marknad är ju i sammanhanget en verklig tillgång för Europa. Värdet av att för Sveriges del kunna exportera varor och tjänster inom EU utan tullar och andra hinder är mycket stort. Jasenko presenterade en rapport som Folkpartiet har tagit fram, där vi presenterar förslag för att utveckla den inre marknaden. Några av förslagen är:

-         Vårdval Europa! Stärker patienternas rätt att få behandling utförd, i rimlig tid.

-         Mer frihandel! Ökad handel gynnar oss alla. Globaliseringen har givit miljoner människor möjligheten att komma ur fattigdom, och på den vägen måste vi fortsätta.

-         Fortsatt utvidgning! Är det någon tvekan om att Ukraina hade stått starkare som medlem i EU? EU bygger på fredstanken, genomförd genom demokrati och marknadsekonomi.Bild

Efter vårt besök hade vi en gemensam lunch inom Folkpartiet, på vilken bland andra Ulrika Geeraedts från Ulricehamn deltog. Ulrika står som nummer 15 på listan till EP-valet.

Sammantaget var det ett mycket bra besök av Jasenko. Vi fick visa upp Borås, samtidigt som vi fick diskutera EU-frågorna. De har en alltför liten del i den politiska debatten. Två saker att komma ihåg inför valet den 25 maj:

-         Gå och rösta!

-         Gillar du EU? Då ska du rösta på Folkpartiet, för vi ser positivt på den framtida utvecklingen av unionen!

 

   

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , | Lämna en kommentar

Nej till vindkraften i Borås!

Igår besökte jag ett samrådsmöte kring vindkraftsetablering utåt Rångedala. Det var mycket folk, och vi kampanjade för ett stopp för dessa snurror, negativa för såväl miljön som de närboende. Jag har lämnat in en motion om detta också, där jag vill att Borås Energi och Miljö inte ska bygga vindkraft som de har uppdrag att göra.I BT hade jag också en debattartikel om detta, som jag redogör för nedan:

God energitillgång är en förutsättning för samhälleligt välstånd. Sveriges industri kräver pålitliga och relativt billiga leveranser av elektricitet. Folkpartiet har länge argumenterat för en energipolitik som bygger på sund ekonomi och minimal klimatpåverkan. Vi ställer oss positiva till fortsatta satsningar på förnyelsebar och småskalig energi. Folkpartiets uppfattning är dock att vi inte i Borås ska investera mer i en energiform som inte är ekonomiskt och socialt hållbar, och som inte ger någon positiv miljöpåverkan. Vi säger nej till vindkraften.    

Den svenska energiproduktionen är idag i princip helt klimatneutral, genom kärnkraften och vattenkraften. Den utveckling som pågår, där det i debatten hävdas att vi behöver mer vindkraft för miljöns skulle är felaktig. Vindkraftens klimateffekter är i princip lika med noll, eftersom den inte ersätter elproduktion baserad på fossila utsläpp. Att då fortsätta exploateringen under motivet att det är bra för miljön är inte ett hållbart argument.

Sett ur ett ekonomiskt perspektiv är det inte heller hållbart med dessa satsningar på vindkraften. Vindkraften är kraftigt subventionerad, och bär sig inte i ett krasst ekonomiskt perspektiv. Systemet med elcertifikat dopar vindkraften och innebär att mellan 30 – 40 procent av vindkraftens intäkter kommer från subventioner. Det är inte hållbart att fortsätta investera i en energiform som inte kan generera vinst under normala marknadsmekanismer.

I Borås Stad har Kommunfullmäktige givit Borås Energi och Miljö uppdraget att bygga vindkraft. Vår uppfattning är att bolaget ska befrias från det uppdraget. Borås har inget att vinna på att bygga vindkraftverk, av flera skäl.

Det första gäller de människor som bor i de områden där vindkraftverk byggs. Buller, dag som natt, kan förstöra den uteplats man alltid njutit av, eller göra det omöjligt att sova med öppet fönster när vindkraftverket susar. Skuggorna från verken som ständigt är i rörelse och sveper över landskapet har en störande effekt. Vid en vindkraftsexploatering kommer dessutom fastigheternas värde i det exploaterade området att sjunka. De villaägare som drabbas kommer att uppleva att värdet på deras hus sjunker. Dessutom kan den som har mark förhindras att erbjuda tomter för villabebyggelse, om verken bullrar mer än tillåtet på platsen.

Naturen har varit nedprioriterad när det byggs vindkraft. Folkpartiet vill att naturvårdsintresset ska väga tyngre i prövningen, med konsekvensen att vi värnar vår närmiljö här i Borås. För en etablering krävs breda skogsgator, bergssprängning med mera. Det är mycket stora ingrepp i naturen, men det diskuteras sällan.

Dessutom finns det skrämmande exempel på kommunala vindkraftsprojekt, som förorsakat kommunerna i fråga miljontals kronor i underskott. Det är inget som Borås Stad ska syssla med.

Folkpartiet vill värna rätten till god naturmiljö i Borås, goda levnadsvillkor för våra invånare, sund ekonomi i energipolitiken och sund ekonomi i Borås Energi och Miljö. Därför säger vi nej till fortsatt vindkraftsutbyggnad. 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Birgitta Ohlsson i Borås!

Igår onsdag hade vi fint besök här i Borås! Vår folkpartistiske EU-, demokrati- och konsumentminister besökte oss för en eftermiddag. Birgitta har en fantastisk energi, redan tidigare på dagen hade hon besökt både Skara och Lidköping och där talat för gymnasister. Birgitta brinner verkligen för EU, och för de demokratiska och fredliga konsekvenser som unionen fått. Europaparlamentsvalen brukar inte locka de stora massorna till vallokalerna. Förra gången det var val gick 45 procent till vallokalerna, och denna gång är målet satt till 50 procent. Det är beklagligt lite, men förhoppningsvis går det framåt. I de allmänna valen till riksdag, landsting och kommun brukar ju valdeltagandet ligga runt 80 procent.

Birgittas besök inleddes på Gina Tricot, som har huvudkontor i Borås. Gina Tricot har vuxit till ett stort företag, med näthandel över hela Europa och uppemot 200 butiker, främst i Sverige och Norden. Vi mötte VD och grundare Jörgen Appelqvist tillsammans med Per-Johan Swartling. De berättade om företaget, vi hade diskussioner om Borås men framföra allt om Europa. De såg stora fördelar med Europasamarbetet, samtidigt som de lyfte fram en rad bekymmer inom samarbetet. Birgitta tog till sig och ställde kunniga och vetgiriga frågor. Det var, tror jag, ett lärorikt utbyte för bägge parter, och för Birgitta som EU- minister torde det alltid vara välkommet med kontakt med verkligheten. Vad de också framhöll var de förödande konsekvenser som Socialdemokraternas förslag om fördubblad arbetsgivaravgift för unga skulle få. För Gina Tricot skulle kostnadsökningen vara lika stor som cirka 100 anställda…

Bild

 

Birgittas intresse för mode märktes tydligt under rundvandringen!

Efter besöket skyndade Birgitta iväg till en intervju med Radio Sjuhärad, för att därefter träffa knappt 30 folkpartister från hela Sjuhärad på Grand Hotell. Hon inledde med att tala lite allmänt om Europa, för att sedan fokusera på varför Folkpartiet är det enda parti som faktiskt uttalar ett tydligt JA till EUROPA. Alla andra partier försöker hitta svagheterna i EU, medan Folkpartiet framhåller det positiva och de möjligheter som finns! Därefter talade vår Västsvenska kandidat, från Ulricehamn, Ulrika Geeraedts som står på plats nummer 15 på EP listan. Ulrika har själv erfarenhet av den europeiska integrationens fördelar, och talade varmt för de ökade möjligheter till mänskliga möten som EU inneburit. Dessutom vurmade hon för företagandet, och upprepade Marit Paulsens slogan, att 1 procent i ökad export till den inre marknaden ger välfärden 7 miljarder extra. Det är stort!

Bild

Som länsförbundsordförande i Södra Älvsborg tackar jag Birgitta Ohlsson och Ulrika Geeraedts för ett mycket bra möte med lokala folkpartister!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Besök på Högskolan!

Idag besökte jag Högskolan i Borås tillsammans med Andreas Cerny, nummer två på riksdagslistan. Vad händer på högskolan, hur ser man på utvecklingen i Borås och vilka frågor är prioriterade? Det samtalade vi om med rektor Björn Brorström och prorektor Martin Hellström. Inledningsvis vill jag uppmärksamma vilken betydelse högskolan har för Borås som stad. Inte bara för dess drygt 10 000 studenter, utan också för hur högskolan på flera sätt samarbetar med kommunen och med det lokala näringslivet. För Borås är högskolan en verklig tillgång, som gör Borås till en yngre stad. Att vi har ett så bra restaurang- och kaféliv kan vi nog till stor del tacka högskolan för.

De inledde med att redogöra för den utökning av lärarutbildningen som regeringen har initierat, och hur den påverkar Borås. Fler platser på lärarprogrammet tror de sig kunna fylla, och för Borås är det självfallet viktigt att det finns utbildade lärare att rekrytera. Detsamma gäller sjuksköterskeutbildningen, som är avgörande för att till exempel SÄS ska kunna rekrytera. Ur ett regionalt perspektiv är den typen av utbildningar väldigt viktiga!

Textilhögskolan, den kändaste delen av Högskolan i Borås, har fortsatt ett mycket gott renommé. Andelen internationella sökande är hög, och det totala antalet sökande är mycket gott. Borås namn som Sveriges textila centrum fortsätter utvecklas starkt, och mycket är tack vare Textilhögskolan. Textilen sorterar inom designen och konsten, och här efterfrågar högskolan med resurser. Det krävs enligt rektor en kritisk massa för att det ska bli en bra verksamhet, varför denna del behöver ett utökat anslag.

Några mera Boråsspecifika saker lyftes också fram för diskussion. Trafiksituationen vid högskolan, där det är många bilar som inte kör i påbjudna maximala 7 kilometer per timma, den studiesociala situationen och bostäder för studenterna. Vad gäller studentbostäder har det skett och sker en betydande nyproduktion, varför jag tror att den frågan snart är löst. Sen får vi arbeta vidare med hur vi får fler studenter att bosätta sig i Borås och stanna kvar efter avslutade studier. Vårt gemensamma arbete, tillsammans med SP, som handlar om återvinning och biogas med mera är ett lyckosamt projekt som visar på fördelarna med samverkan.

Avslutningsvis: Högskolan är oerhört viktig för Borås utveckling. Inte bara för att vi ska kunna rekrytera bra folk, utan också för att de bidrar till en attraktiv stad. Jag och Folkpartiet ser positivt på utvecklingen för Högskolan i Borås!  

Bild

På bilden står jag vid Catafalque av den brittiske skulptören Sean Henry

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , | Lämna en kommentar

VEM FÅR VARA PARTIPOLITISKT AKTIV? Insändare i UT 2014-03-20

Tisdagens nyhetsartikel i Ulricehamns Tidning med rubriken ”Dubbla roller när Nuab-VD kandiderar till EU-parlamentet”, väcker en hel del frågor, inte minst utifrån uttalandet från oppositionsrådet Mattias Josefsson (S).

Vårt demokratiska system med en representativ demokrati, som vi alla värnar om, förutsätter att medborgarna är villiga att kandidera till politiska poster. Efter att de blivit valda ska de vara beredda att ta ansvar för kommunens, regionens, landets eller den Europeiska Unionens utveckling.

Antalet medlemmar i de politiska partierna minskar kraftigt. 1962 var 20 procent av väljarna medlemmar i ett politiskt parti. Motsvarande siffra idag är 3 procent. De senaste 30 åren har partierna tappat fem av sex medlemmar. Denna utveckling är ett allvarligt hot mot vårt representativa demokratiska system. Mot denna bakgrund har vi alla ett gemensamt ansvar för att uppmuntra och stimulera den som vill engagera sig partipolitiskt för att ta ansvar för vår gemensamma utveckling. Det gagnar inte demokratin att ifrågasätta och kritisera kandidater som är beredda att ställa upp.

När en erkänt duglig kvinnlig VD för kommunens näringslivsbolag, Ulrika Geeraedts, kandiderar till Europaparlamentet blir hon ifrågasatt av en ledande politiker med hänvisning till dubbla roller. Ska inte offentligt anställda kunna ta politiska uppdrag? Om svaret är nej, så kommer det få som konsekvens att många förtroendevalda måste sluta, då de samtidigt arbetar i den offentliga förvaltningen. Ska vi ha det så i den svenska demokratin?

Vi hyser inget som helst tvivel om att Ulrika Geeraedts med sin breda kompetens och rika erfarenhet har fullständigt klart för sig var gränsen går mellan VD-skapet för Nuab och kandidaturen till Europaparlamentet. Vi ser ingen som helst risk med att hon skulle komma att blanda ihop rollerna och därmed bli ifrågasatt som VD i Nuab utifrån bolagets uppgifter som de preciseras i ägardirektiven.

Om det aktuella uppdraget hade gällt en kandidatur till kommunfullmäktige i Ulricehamn har vi förståelse för att opartiskheten och en dubbel lojalitet hos en kommunal bolags-VD hade kunnat ifrågasättas. Men vi har ingen som helst förståelse för att Ulrika Geeraedts lojalitet mot Nuab och hennes uppdrag som VD kan ifrågasättas när uppdraget gäller en kandidatur till Europaparlamentet.

Vi tycker det är beundransvärt att Ulrika Geeraedts med ett tungt kommunalt VD-uppdrag är villig att åta sig att på sin fritid ägna tid och kraft åt vår tids viktigaste freds- och samarbetsprojekt i Europa: den Europeiska Unionen.

Morgan Hjalmarsson (FP)
Ordf Länsförbundet Södra Älvsborg

Gulli Håkansson (FP)
Vice Ordf Länsförbundet Södra Älvsborg

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Besök hos Hyresgästföreningen

Idag besökte jag på Hyresgästföreningen, inbjuden för att diskutera bostadspolitiken i allmänhet och hyresrätterna i synnerhet. Hyresgästföreningen hade sammanställt lite material som vi diskuterade, och de hade också direkta frågor till mig och Folkpartiet.

 Några saker som diskuterades på mötet:

-         Kan vi ha markanvisningar på samma sätt vad gäller hyresrätter som vi har när det gäller företagsetableringar?

-         Vikten av blandad bebyggelse, det vill säga hyresrätter, bostadsrätter och villor i möjligaste mån.

-         Kollektivtrafikförsörjning, och alla bussar som går genom centrum.

-         Hyresgästernas möjligheter att påverka omfattningen och hyran vid renoveringar.

-         Bostadsbristen i allmänhet, och situationen i Borås i synnerhet.

För mig är det viktigt att hyresgästen har ett stort inflytande över sitt boende. Därför är det viktigt att vi bygger bort bostadsbristen, det skulle göra att hyresgästerna de facto har andra alternativ. Konkurrensen på bostadsmarknaden är för dålig, särskilt vad gäller hyresrätter.

För Folkpartiet är det grundläggande att bostadsbyggnationen måste grundas på sunda marknadsekonomiska principer. Vi vill inte se fler stimulanser och stöd. Är det något som svensk bostadsmarknad fått för mycket av så är det statliga pekpinnar. Vi tror på att om de ekonomiska villkoren för att bygga hyresrätter är goda så kommer också hyresrätter att byggas.

Jag tog upp att Folkpartiet och Bengt Wahlgren, kulturnämndens ordförande, har lämnat in en motion om att Samhällsbyggnadsnämnden ska administrera ett forskningsprojekt för att få fram bostäder med lägre hyra. Men vi ska inte kompromissa med kvaliteten, vi behöver ha bra bostäder.

Folkpartiet anser att Borås behöver fler bostäder, och då är hyresrätter en mycket viktig del. Hyresrätten kan sägas vara smörjmedlet på marknaden, och fler hyresrätter underlättar på bostadsmarknaden. Att AB Bostäder skulle sålt ut en del av sitt bestånd under förra året, det tycker vi hade varit bra. Tyvärr stoppade Socialdemokraterna det och hindrade därigenom en ökad mångfald och ökad blandad bebyggelse. Dessutom hindrade de därigenom nybyggnation i Borås.  

Bild

På bilden jag och Kjell Högström, förtroendevald i Hyresgästföreningen

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Borås bästa skolor, och ett lågstadielyft!

Skolan kommer såväl i Borås som i riket i stort att bli en av de viktigaste, om inte den viktigaste, valfrågan. Det är glädjande! Skolan förtjänar allas vår uppmärksamhet och för Folkpartiets del är en debatt kring skolfrågan högst välkommen. Det är ju faktiskt så att parti efter parti har anpassat sig till vår uppfattning om hur skolan ska vara, och det är ett starkt erkännande.

I detta inlägg skulle jag vilja ta upp två saker. Det första gäller en artikel i GT i förra veckan, och det andra gäller den satsning på ett lågstadielyft som regeringen presenterade i förra veckan.

Artikeln i GT visar hur skolorna i Borås ligger till jämfört med varandra, sett till meritvärden med mera. De bästa skolorna är, sett till meritvärde:

-         Engelska skolan

-         Kunskapsskolan

-         Borås Kristna

-         Sandgärdsskolan/Engelbrektsskolan

Vad jag tycker är viktigt att framhålla i sammanhanget är att det är friskolorna som presterar bäst. I den allmänna debatten framställs dessa ibland som negativa för skolan, men denna undersökning visar tydligt att de fria skolorna uppnår goda resultat med eleverna. Det gäller här för de kommunala skolorna att fånga upp vad som händer och sker i friskolorna, för att haka på positiva innovationer.

Alliansregeringens lågstadielyft innebär att det tillskjuts medel för att stärka lågstadiet.

Elevens tidiga skolgång är grundläggande för framgångsrika studier i kommande årskurser.

Läsning och matematik är två sådana saker som krävs för att eleverna ska kunna gå vidare i de andra ämnena. Satsningen är dubbel så till vida att den dels ger förutsättningar att skapa mindre klasser, samtidigt som den tillsammans med andra åtgärder bidrar till att stärka lärarna och deras profession.

Satsningen handlar om 2,3 miljarder kronor per år, varav två miljarder kronor är ett permanent statsbidrag till kommunerna. Den andra delen är en utbyggnad av lågstadielärarutbildningen. Satsningen gäller från och med 2015.

Folkpartiet fortsätter få genomslag för skolpolitiken inom Alliansen. Men mer återstår att göra! Högre lärarlöner, mer ordning och reda och kanske viktigast för likvärdigheten – statligt huvudmannaskap för skolan!

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar