Förtäta stadskärnan!

Vi behöver ge fler möjligheten att bli boråsare! Ett sätt är att skapa en attraktivare stadskärna, där fler kan bo och trivas. Folkpartiet vill därför att vi påskyndar arbetet med att förtäta stadskärnan med fler bostäder och därför har vi lämnat in en motion på ämnet. I kommunens vision står det att vi till år 2025 ska sträva efter att tredubbla antalet invånare i stadskärnan. Det är ett ambitiöst och bra mål, men det gör inte sig självt. Vi behöver på allvar komma igång med det arbetet, och därför föreslår Folkpartiet att vi ska ta fram en strategi för hur vi ska uppnå målet. För oss är tre saker särskilt viktiga.

För det första behöver kommunen inleda samtal och samverkan med stadens privata fastighetsägare. De är helt avgörande för om vi ska kunna genomföra visionen och expansionen. Vi behöver se till att de får detaljplaner som tillåter expansion på höjden, och vi behöver ge dem tydliga spelregler vad gäller kommunens satsningar i stadskärnan. För det andra behöver vi bygga fler höga hus, likt det som nyss byggts på Druvefors. Borås är generellt ganska lågt byggt, och fler höga hus inklusive påbyggnader av befintliga hus är nödvändigt för att vi ska lyckas. För det krävs att vi inventerar vilka lufttomter som är outnyttjade. För det tredje behöver vi lösa frågan om ett nytt resecentrum, som är en förutsättning för att Borås ska kunna konkurrera med Göteborg. Vi kan inte som idag ha en uppdelning av lokal- och regionaltrafiken. Samtidigt måste vi också befria Södra torget från bussarnas bullrande.

Folkpartiet prioriterar Borås stadskärna av det enkla skälet att ett trivsammare Borås gör att vi blir fler, och fler boråsare stärker stadens välfärd. Fler bostäder i centrum skulle göra Borås till en attraktivare stad, och det behöver vi främja. Av det skälet har vi motionerat om att förtäta Borås stadskärna.

Morgan Hjalmarsson (FP)
Kommunalråd
Marcus Nilsen (FP)
Ordförande Liberala Ungdomsförbundet Borås
Bild
Just invid Kungsleden ligger detta P-däck i endast två plan. Här finns det utrymme att förtäta staden!

 

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Ge inte upp Svedjeskolan!

Idag har jag och Hamid Fard en debattartikel i BT om Svedjeskolan.

I Borås Tidning den 3 juni kunde vi läsa om den stora elevflykt som pågår från Svedjeskolan. Så många elever lämnar skolan i årskurs fem att det inte kan starta någon klass i årskurs sex. Elever och föräldrar flyr skolan av flera anledningar. Bland annat har eleverna inte fått det stöd som krävts och föräldrarna har besökt Stadsdelsnämnd Väster och påtalat problematiken, utan resultat. Situationen har resulterat i sjukskrivna lärare och allmän röra vilket tyvärr gjort att Svedjeskolan inte längre är den attraktiva skola som den alltid varit.

Så ska det inte vara! Elever ska inte behöva fly en skola och självfallet måste det motverkas genom att Svedjeskolan blir attraktiv och konkurrenskraftig. Det ska inte vara så att elever och föräldrar väljer bort den kommunala skolan bara för att den är dålig. Det ska vi inte acceptera. Hela syftet med det fria skolvalet är att få till en kvalitetskonkurrens, där eleverna byter till skolor som är bra just för att de är bra, inte byter från skolor just för att de är dåliga. Om man accepterar den synen på systemet med det fria skolvalet – då har man fel synsätt. Den kommunala skolan ska vara mycket konkurrenskraftig och ett fullgott alternativ för de allra flesta. Folkpartiet kan inte acceptera att det rödgröna styret och ordförande Lennart Andreasson (V) i Stadsdelsnämnd Väster kapitulerar för konkurrensen. Vi måste vässa våra skolor och se till att erbjuda eleverna ordning och reda, höga kunskapskrav och bra miljöer att vistas i. Först genom att den kommunala skolan tar upp den kastade handsken i konkurrensen kan vi höja nivån i hela skolväsendet, så som systemet är tänkt att fungera. Har Lennart Andreasson (V) och hans rödgröna partners i Stadsdelsnämnd Väster tagit några initiativ för att förbättra Svedjeskolan utifrån de larm de fått från föräldrar och den konsekvensanalys som har upprättats av rektor?

För Folkpartiet är det, förutom att de kommunala skolorna måste ta matchen, två andra frågor som är viktiga att lyfta i sammanhanget. Den första gäller behovet av en central grundskolenämnd. Den nuvarande uppdelningen i olika stadsdelar gör att styrningen av skolan blir otydlig och likvärdigheten bristfällig. Vi behöver samla kompetensen inom utbildningsområdet i en central nämnd för att kunna uppnå bra likvärdighet i kommunen. Samtidigt skulle en sådan organisation göra den kommunala skolan konkurrenskraftigare genom att bryta ner organisatoriska hinder. Den andra frågan är att Folkpartiet vill gå ett steg längre på sikt och göra skolan statlig. Vi är övertygade om att en statlig skola skulle ge en betydligt tydligare och enklare styrning, till gagn för likvärdigheten och fokuset på kunskap över landet. En statlig skola skulle på allvar kunna förbättra lärarnas status, vilket är en av de viktigaste frågorna för att på sikt få bättre resultat i den svenska skolan. För Folkpartiet går alla elevers rätt till kunskap alltid först, oavsett om skolan är kommunal eller fristående. Därför tror vi på en konkurrens där de kommunala skolorna ska kunna hävda sig väl.

Morgan Hjalmarsson (FP)
Kommunalråd
Hamid Fard (FP) 
Ersättare i Kommunstyrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Besök på Eton!

I onsdags besökte jag Eton Shirts i Gånghester, ett i sanning anrikt Boråsföretag. På plats träffande jag VD Hans Davidsson vars familj startade företaget under namnet Skjortfabriken special, vilket senare (1955) byttes ut till namnet Eton. Företaget har en väldigt renodlad produkt –  de tillverkar skjortor med tillbehör för herrar. Varje år säljer de cirka 850 000 skjortor, främst i EU men även i USA. Hans beskrev företagets utveckling och filosofi och man blir imponerad över den konfektionsindustri som fortfarande är av mycket stor vikt för Borås och Sjuhärad. 

Det mesta av produktionen sker i Rumänien. Fokus för företaget ligger på prisvärd produktion med bästa kvalitet på materialen, som därför kostar en hel del. Men även i Borås sysselsätter man sömmerskor som syr den mest exklusiva kollektionen. Vad händer om 20 år när de pensioneras frågade jag. Hans svar var att då har vi problem, det utbildas inte den sortens sömmerskor idag. Det visar på vikten av att Textilhögskolan får fortsätta utvecklas starkt i Borås – det finns en framtid i branschen! En annan sak som behöver utvecklas är utbildningar inom E-handel. Eton startade nyligen sin webb-butik och de såg då hur svårt det var att rekrytera personal med rätt kompetens kring detta. Kan Borås Stad göra något för att få till en utbildning i ämnet måste vi självfallet göra det!

Förutom att vi diskuterade företaget och dess utveckling pratade vi självfallet om Borås och hur vi ska utvecklas här. Gånghester är ett litet samhälle, och hur de olika småorterna i kommunen ska utvecklas var en viktig fråga för Hans och företaget. När externa besökare kommer till Gånghester är det inte den mest tilltalande infart som möter dem, det kommer man inte ifrån. Centrumbildningarna även i småorterna är något som vi får jobba vidare med!

Bild

 

Katalogen för nästa kollektion var helt klart spännande! 

 

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Analys av EP-valet!

Det första valet på detta så kallade supervalår är nu avklarat. Valet till Europaparlamentet är inte som vi hade hoppats för Folkpartiet, det ska vi inte hymla med. Att vi förlorar vårt tredje mandat i parlamentet och därmed inte får in Jasenko Selimovic är mycket tråkigt. Jasenkos starka engagemang för fred, frihet och mänskliga rättigheter hade gjort honom till den perfekta parlamentarikern i ett Europa med protektionistiska och främlingsfientliga strömningar. För att säga något om våra resultat (utifrån den preliminära rösträkningen):

-         Hela riket: 10,0 % En tydlig tillbakagång från förra valet med 3,6 procentenheter. Folkpartiet är Sveriges mest EU-vänliga parti, vare sig opinionen är EU-positiv eller negativ. De senaste årens arbete i EU har i mångt och mycket handlat om krishantering, och det har inte stärkt bilden av den Europeiska Unionen. Dess grund i fred, frihet och marknadsekonomi har hamnat i skymundan. De rådande opinionsvindarna kan ha gjort att vi förlorat i opinionen. Men, 10 procent är ändock ett OK resultat för Folkpartiet.

-         Borås: 8,2 % Tillbakagången är större än riket i snitt, med – 4,0 procentenheter, men man ska också komma ihåg att vi i förra EP-valet var svagare i Borås än i riket. En snabb titt på siffrorna visar att vi är starka på Brämhult, i Villastaden, i Sandared och i Centrum. På Svensgärde når vi över 15 procent, vilket är mycket bra. Vad som egentligen avgör väljarnas val, lokalt utdelat material eller rikskampanjer är svårt att tyda.

-         Vår lokala kandidat, Ulrika Geeraedts från Ulricehamn, har bedrivit en mycket ambitiös kampanj. Ulrika har på ett förtjänstfullt sätt visat hur EU har betydelse för Sjuhärad och för sjuhäradsborna. Det ska bli spännande att se hur många personkryss hennes kampanj har resulterat i.

Valet i övrigt är en stor sorg och bedrövelse. Nationella frontens framfart i Frankrike, UKIP:s i Storbritannien och Sverigedemokraternas knappt 10 % i Sverige är bevis på behovet av tydliga och starka liberala partier

Sammanfattningsvis är valresultatet inte vad vi hoppats på. I opinionsmätningarna före valet fick vi 6 procent, och att då ha mobiliserat till 10 procent är en framgång för kampanjarbetet. Vi kan inte förneka de starka anti-EU vindar som blåst, och att vi trots detta står för den politik som var tionde svensk mest värnar om är bra. Folkpartiet fladdrar inte i opinionen – vi driver den. Det tänker vi fortsätta göra!

Nu biter vi ihop, kavlar upp skjortärmarna och tar nya tag till september. Det är idag alldeles uppenbart att de liberala krafterna behövs!

Morgan Hjalmarsson
Ordförande
Länsförbundet Södra Älvsborg

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

House of Knowledge på plats i Borås!

Ännu en skulptur har tagit plats i Borås. Denna gång rör det sig om 15 miljonerskonstverket House of Knowledge av Jaume Plensa som placerats mellan högskolan och Textile Fashion Center (TFC). Skulpturen har kommit till Borås genom en mycket generös donation! Det är en synnerligen väl vald plats och jag är övertygad om att boråsare och tillresta kommer att njuta mycket av konstverket. Det kommer säkert också att föranleda en hel del debatt, som konst bör göra!

BildBild
Efter invigningen (som var torsdagen den 22/5) var det middag och invigning av Textile Fashion Center. Det är i de gamla fabrikslokalerna på Simonsland som Borås nya textila kluster ska växa fram. I samma lokaler ryms Textilmuséet, Textilhögskolan och en rad företag inom de textila näringarna. Det kommer att blir ett stort lyft för Borås och kommer att skapa många intressanta affärsidéer framgent. Det som gjort det möjligt är samverkan mellan kommun, högskolan och privata företag.

Att det var roligt att vara med och inviga skulpturen märks inte minst i den Youtube-film som vi spelade in där jag kommenterar invigningen. Den samlade invigningen av TFC, skulpturen och Borås internationella skulpturbiennal kan inte beskrivas som något annat än en succé!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Första spadtaget för Orangeriet!

Idag är en bra dag för Borås! Efter många års arbete har vi idag tagit det första spadtaget för det nya Orangeriet – lyktan i Stadsparken! Arbetet inleddes när jag var ordförande i Brottsförebyggande rådet, där vi konstaterade att Stadsparken var en mycket otrygg plats. Vi insåg att vi behöver en mötesplats för boråsarna – och resultatet blev Orangeriet. Vi anordnade en arkitekttävling där deltagare från i princip hela världen deltog. Vinnaren blev Wingårdhs arkitekter som presenterade idén om ett Orangeri – ett glashus och en lykta i parken.  

Folkpartiet har under hela tiden haft en mycket positiv inställning till projektet, men det politiska stödet från andra partier har varierat över tid. Jag kommenterar det hela på en film från dagens första spadtag, kolla på den!

Med förhoppningar om att Stadsparken kommer att få ett stort lyft, inklusive stadskärnan i vår vackra stad!

Bild

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Svar till Katarina Larsson, BT:s ledarsida den 26 april

Jag skrev under förra året en motion om att Borås Stad ska erbjuda alla barn, oavsett om deras föräldrar har arbete eller ej, möjligheten att vara 30 timmar i veckan på förskolan. Jag gjorde det för att jag och Folkpartiet tror på förskolan som en viktig start i livet för barnen. Vi är övertygade om att den pedagogiska utbildningen gynnar barnens utveckling. Dessutom är det min fasta övertygelse att alla barn ska ha denna rättighet, men notera, det är ett frivilligt erbjudande. De föräldrar som väljer en annan lösning är självfallet helt fria att göra det, och det har jag inga synpunkter på. Dessutom finns det barn som är i större behov av andra än förskolan, och det är de barn vars föräldrar är arbetslösa och/eller nyanlända till Sverige. De barnen ska självfallet ha samma rätt till pedagogisk verksamhet och samvaro som barn i den familj där bägge föräldrarna arbetar.

Det är självfallet så att familjen är det absolut viktigaste sammanhanget för barnen att känna närhet och trygghet i. Men det är inte alla familjer som är så harmoniska som man skulle önska, och i de fallen kan den reform jag föreslagit vara positiv för att stärka barnens situation och utveckling. I debatten i fullmäktige framstod det som att alla familjer är fantastiska källor till trygghet och gemenskap för barnen. Det är beklagligtvis inte så i alla familjer.

Katarina Larsson hävdar att jag genom min motion skulle förorda större barngrupper i förskolan. Jag har aldrig, vara sig i motionen eller i talarstolen i Kommunfullmäktige, förordat större barngrupper. Jag besökte så sent som för en och en halv månad sen en förskola, och jag såg problemen kopplade till stora barngrupper. Vad som saknas i Borås är kraftfulla åtgärder för att bygga ut förskolan i den takt som krävs, och för det misslyckandet är det rödgröna styret ansvarigt. Hade Folkpartiets budget vunnit gillande hade förskolan fått betydligt mer resurser än vad den har idag.

Vad jag inte förstår hos Katarina Larsson är varför barn till arbetslösa eller föräldralediga inte ska få samma möjligheter till att delta i den pedagogiska utvecklingen och samvaron i förskolan? Vad är det som gör att dessa barn inte får samma möjligheter att tidigt påbörja en slags utbildning? Kunskap är den viktigaste faktorn för att stärka varje människas livschanser. Det är därför Folkpartiet alltid satsar på skolan. Jag förvånas över att andra inte vill ge barnen den rätten, beroende på vad deras föräldrar gör på dagarna.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar