Jag har inte andats ut när det gäller Orangeriet!

Lyktan i Stadsparken, en efterlängtad byggnad, solkades tyvärr under sitt första verksamhetsår av en dåligt fungerande verksamhet som inte levde upp till det vi förväntade oss. Det är tråkigt att något så positivt som Orangeriet har fått en så negativ klang hos boråsarna och att vi inte lyckats vända verksamheten.

Men nu måste något nytt ske. I mars 2016 kom en rapport från Stadsrevisionen med svidande kritik mot hur Orangeriet fungerade som jag bara kunde instämma i. Då lovade ansvarigt kommunalråd, miljöpartisten Tom Andersson, ett omtag och jag såg framför mig politiska diskussioner mellan partierna för att staka ut en ny inriktning för verksamheten. Intet har hänt. Det är bedrövligt att en verksamhet som kommunen investerat mycket pengar, men också prestige, i inte fungerar ändamålsenligt och bidrar till det positiva som vi ville få i Stadsparken och i Borås.

Orangeri 140509 034

En bild från första spadtaget. Till höger om mig ses Heiti Ernits (MP).

I lördagens BT frågar sig krönikören Hanna Grahn följande:

Vad händer med kommunalrådet Tom Anderssons (MP) upprop på Facebook, där han eftersökte boråsarnas förslag om vad huset ska rymma. Var det hela mest ett spel för gallerierna, eller kommer de 70 som engagerat sig verkligen att få ett svar?

Även kommunalrådskollegan Morgan Hjalmarsson (L) har talat om ett ”omtag” när det gäller Orangeriet. Är det glasscafét som är ”omtaget”, eller kommer det något mer?

Än är det alltså för tidigt att andas ut när det gäller Orangeriet.

För Tom Anderssons del kan jag inte svara, men för min del är ett omtag gällande Orangeriet fortfarande aktuellt. Tyvärr är jag i opposition och kan inte styra händelseutveckling. Men, mitt omtag skulle kunna se ut som följande:

 • Ta bort kontorsrummen och öka möjligheterna för konferenser och utställningar.
 • Öppna huset för konst, utställningar om aktuella planer, utställningar om hållbarhet, stadsutveckling med mera. Jag vill att det ska finnas alla möjligheter i Orangeriet och verksamheten ska inte vara särskilt begränsad, så som den var när ”hållbarhet” la locket på för kreativiteten.
 • Öppna en filial för Stadsbiblioteket med tidsskrifter och annan litteratur, så att boråsaren kan låna en tidningen eller en bok och sätta sig i parken eller på serveringen.
 • Idag ansvarar Miljö- och konsumentnämnden för Orangeriet. Det är olämpligt. Istället bör någon förvaltning som har vana av att arrangera publika tillställningar ansvara för verksamheten, till exempel Kulturnämnden.
 • Hållbarhetsarbetet bör finnas kvar i byggnaden på något sätt, gärna i Borås Energi och Miljös regi. Det är dem som boråsarna möter i sin vardag och de har goda förutsättningar att kommunicera kring hållbarhetsfrågorna.

Jag vill passa på att önska den nya restaurangidkaren lycka till med sin verksamhet, som jag tror kommer passa bra i Stadsparken! Jag hoppas också att han kommer få driva sin verksamhet utan att kommunen lägger sig i driften!

Ett omtag är nödvändigt för att Orangeriet ska bli den dragare till staden och till Stadsparken som det var tänkt. Genom att göra verksamheten mer publik och inbjudande har vi goda förutsättningar att fylla Orangeriet med liv och rörelse, precis som det var tänkt!

Bollen ligger hos de rödgröna och Tom Andersson (MP).

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Äntligen ett tillagningskök på Almåsgymnasiet!

Idag har det varit invigning av det nya tillagningsköket på Almåsgymnasiet. Det var en efterlängtad invigning! På Almåsgymnasiet utbildas elever inom bland annat restaurang och bageri men det har saknats ett tillagningskök och maten har hämtats på Särlaskolan. Så ska det ju inte vara på en skola där kockar utbildas, självklart ska eleverna kunna vara delaktiga i den dagliga matlagningen.

Allianspartierna beslutade att genomföra projektet när vi fick igenom budgeten för 2015. Dessförinnan hade Anna Svalander som ordförande i Utbildningsnämnden länge pratat sig varm för satsningen som de rödgröna inte prioriterade.

Så grattis till elever och personal på Almåsgymnasiet till ert nya kök och grattis till Anna Svalander. Trägen vinner!

Anna Almås

Anna Svalander (L), ordförande i Utbildningsnämnden 2006-2014, invigningstalar. 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Invigning av Bodaskolan – vad ska hända med våning 4?

Idag invigdes Bodaskolan efter en sedan länge efterlängtad renovering och tillbyggnad. Skolan har verkligen fått ett lyft och de nya lokalerna skapar mycket goda förutsättningar för en bra arbetsmiljö för såväl elever som lärare. Bodaskolan är en av de skolor i Borås som gör ett mycket bra arbete med integrationen och på Bodaskolan möts många elever från olika bakgrunder och bostadsområden. Det är till och med så att skolan redan nu är alltför trång och det behövs ytterligare lokaler för att få  plats med alla elever.

Det är där den fjärde våningen kommer in i spelet. När den byggdes var tanken att Stadsdelsförvaltningen Öster skulle lokaliseras dit, men bland annat eftersom Stadsdelsnämnderna nu avskaffas så är det inte längre aktuellt med kontorslokaler. Det kan dessutom ifrågasättas hur klokt det är att blanda kontor med skollokaler med tanke på att det blir rörelse bland eleverna med för dem okända personer. Nu står våningen tom i avvaktan på nya beslut, beslut som jag hoppas kan komma mycket snart.

Allianspartierna i Stadsdelsnämnd Öster har lyft frågan och senast igår på Kommunstyrelsen drev vi på för att få till en ombyggnation av den fjärde våningen till undervisningslokaler. Vi ser att det är möjligt att göra så och vi är också övertygade om att det är bra inte bara för skolan utan också för Borås Stad eftersom vi har skriande brist på skollokaler.

I sitt tal idag på invigningen sa Lena Palmén (S) att om det är görligt så ska en ombyggnation till skollokaler ske för våning fyra. Jag hoppas verkligen att det blir snabba besked från de rödgröna och att frågan, likt en del andra frågor, inte dras i långbänk.

Bodaskolans våning fyra behövs som skollokaler! Bygg om dem nu!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Almedalen 2016 – EU, järnväg och enkla jobb!

Almedalen på Gotland, dit politiker och representanter för näringsliv, offentlig sektor och andra organisationer, vallfärdade under förra veckan är en mötesplats utan like. Det råder en öppen atmosfär och det är enkelt att slå sig i slang med nästan vem som helst. Undertecknad deltog i Almedalen från lördag till tisdag och jag skulle vilja berätta om tre saker som jag tyckte var särskilt intressant.

IMG_1404

 • Jan Björklund, Liberalernas partiledare, var först ut och talade på söndagen. Jans tal avvek från de andras eftersom han valde att ägna nästan hela talet åt EU, den europeiska gemenskap mellan 28 stater som nu i och med Storbritanniens utträde står inför en utmanande framtid. Hur ska de framtida relationerna med Storbritannien utformas, vad ska hända med alla de EU-medborgare som bor och verkar i EU och hur ska EU utvecklas för att få en ökad demokratisk legitimitet och bli en konkurrenskraftigare del av världen? Frågorna är många och just därför var det glädjande att höra Jans engagemang för den europeiska gemenskapen. Jan berörde att allt fler partier nu ser en chans att använda EU och Bryssel som en spottkopp, som politiker i Storbritannien gjort under 30 års tid. Slutsatsen att EU ska avskaffas eller minskas är helt fel, istället är det precis tvärt om. Såhär formulerade Jan det: Min slutsats är den motsatta; många människor är besvikna på att EU-samarbetet inte har levererat mer. EU klarade inte av att förebygga finanskrisen som ledde till ökad arbetslöshet. EU har inte lyckats göra Europa tillräckligt konkurrenskraftigt mot ett ekonomiskt snabbväxande Asien. Eu har haft svårt att hantera flyktingkrisen. EU har haft svårt att enas mot Putin….. Lösningen är inte mindre europeiskt samarbete. Lösningen är mer sammarbete – tillsammans i Europa! Liberalerna har alltid varit det parti i Sverige som brinner starkast för det europiska samarbetet och för de värden som EU står för. Europa har haft tillräckligt med krig och förtryck. EU är i grund och botten ett fredsprojekt som syftar till att Europa ska förskonas krigets plågor. Sverige ska tillhöra EU:s kärna och Sverige ska driva på för mer europeiskt samarbete, det är Liberalernas förslag. Jans tal var modigt – EU är inte alltför populärt i Sverige. Därför var det modigt och viktigt att Jan höll det tal han höll.IMG_1410
 • På ett seminarium anordnat av Sverigeförhandlingen kom nyheten att förhandlingen föreslår regeringen att byggstarta sträckan Järna-Jönköping redan 2017, eventuellt med fortsättning direkt söderut mot kontinenten. Det är bra att förhandlingen ser positivt på förutsättningarna för byggnationen och att den kan komma igång snart. Däremot är det mer tveksamt om hur nyheten om byggnationen Järna-Jönköping ska tolkas. Jag befarar att det kan innebär att sträckan Göteborg-Borås-Jönköping får en lägre prioritet och byggs senare vilket självfallet vore mycket dåligt. Det går dock inte i dagsläget utifrån den information som finns att säkert veta, men jag befarar att det kan vara så.
 • Vad är framtidens arbetsplatser? Hur kommer de se ut, vad kommer jobben att innebära och vilka kommer få dem respektive inte få dem? Framtidens arbetsmarknad är en utmaning i Sverige såväl som i världen, men kanske allra tydligast i Sverige. Digitalisering och fortsatt automation är en del av utmaningen medan en annan handlar om tillgången till olika slags jobb med olika svårighetsgrad. I Sverige råder det brist på så kallade enkla jobb, det vill säga jobb som inte kräver någon omfattande utbildning. Samtidigt är det där arbetslösheten är som störst. Problemet är att vi i Sverige har väldigt svårt att tala om enklare jobb till lägre löner. Det som glöms bort är att det inte handlar om att sänka löner, det handlar om att växla bidrag till lön och göra att fler människor får en lön att leva på. Liberalerna har föreslagit att det införs en anställningsform som vi kallar startjobb. Läs mer om det här! Ett startjobb ska vara en väg in på svensk arbetsmarknad. Anställningsformen ska vara tillgänglig för nyanlända invandrare de första fem åren i Sverige och för unga upp till 23 års ålder. Den ska kunna ingås oavsett kollektivavtalsområden och det ska inte vara möjligt att sluta avtal som förhindrar startjobbsanställningar. För den enskilda innebär ett startjobb en lön på minst 11 500 kronor efter skatt. Det är en högre månadsinkomst än hos 2,1 miljoner svenskar från 19 år och uppåt (RUT 2016:175, 2016-02-04).

Mina tre reflektioner från besöket i Almedalen handlar alltså sammanfattningsvis om behovet av mer samarbete inom EU, om viss oro för att byggnationen av Götalandsbanan kommer att bli en utdragen historia för Borås och om behovet av nya arbetsplatser och jobb med olika kvalifikationer.

Trevlig sommar!
Morgan

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Ska det vara fri dragningsrätt på attraktiv kommunal mark?

Det låter kanske inte som en kontroversiell eller ens en svår fråga, men det är både kontroversiellt och svårt. Låt mig berätta varför.

Borås Stad är en stor markägare av central och mycket attraktiv mark. Kommunen själv kan, och ska, inte i alla lägen exploatera marken för kommunal verksamhet eller för andra allmänna intressen. Men marken ska självfallet inte ligga för fäfot, den ska användas för bästa möjliga ändamål.

Hur avgöras då vad som är bästa möjliga ändamål? Det kan exempelvis ske genom att en privat exploatör uppmärksammar kommunen på att de skulle kunna bygga bostäder på marken. Det händer ofta, kommunen uppvaktas i olika frågor om att bygga bostäder eller annan verksamhet på kommunal mark.

Det är detta som är pudelns kärna. Ska kommunen ge rätt för den som först ställer frågan till kommunen om en viss mark att exploatera den? Ska det vara fri dragningsrätt på attraktiv kommunal mark? Eller ska kommunen låta olika företag tävla om hur en viss mark ska användas?

Idag saknar vi i Borås Stad rutiner för hur vi hanterar situationer när företag begär markanvisning för kommunal mark. Det skapar en osäkerhet som kan skada Borås Stad men som också gör det osäkert för företagare som är intresserade av att bygga vad som egentligen gäller i Borås. Därför är riktlinjerna för markanvisning som kommunen arbetar med ett mycket viktigt dokument.

Men hur är det då, hur ska kommunen fördela centrala tomter? Mitt svar är att kommunen som huvudregel ska göra en markanvisningstävling, det vill säga låta olika intressenter presentera olika förslag för ett markområde utifrån vad kommunen vill se för inriktning på området. Genom markanvisningstävlingar säkerställer Borås Stad en god konkurrens om markområden samtidigt som möjligheterna öppnas för andra byggare än dem som har god lokalkännedom. Det vore bra för Borås att bredda antalet intressenter vid byggnationer.

Bilder 2014-02-11 032

Viskaholm, ett attraktivt område som dock inte varit i kommunal ägo men som angränsar till Krokhallsberget som ägs av kommunen. 

Är det kontroversiellt? Ja det är det för det innebär att den som kommer med en initial förfrågan om ett markområde inte kan räkna med att själv få exploatera marken. Det kan bli så att någon annan kommer med en bättre idé, som gör att de istället får möjligheten att exploatera marken.

Som liberal är jag positiv till marknadskrafterna. Konkurrensen som finns i marknadsekonomin skapar ständiga förbättringar, visar på olika alternativa lösningar, sänker priser och eller förbättrar kvalitet. Konkurrens är bra, även i fråga om kommunal mark. Därför förordar jag markanvisningstävlingar.

Det är skillnad mellan att vara ”pro-business och pro-market”. Liberalerna är för marknaden, inte för enskilda företag. Därför förordar vi konkurrens om att få exploatera attraktiv kommunal mark.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Rya åsar – nu med tillgänglighetsanpassad slinga!

2013 lämnade jag in en motion om att skapa en tillgänglighetsanpassad slinga inom naturreservatet Rya åsar.

Rya åsar är ett av de mest spännande naturområdena i Sjuhäradsbygden. Reservatet har en omväxlande natur och ligger nära Borås centrum. Området har unika värden för det rörliga friluftslivet och är cirka 550 hektar stort. De många stigarna passerar vackra naturavsnitt och leder fram till trevliga picknickplatser och små sjöar. Utsikten och ensamheten med naturen som man kan uppleva på Rya åsar går inte att hitta på andra ställen i Borås.

Nu är slingan i princip färdig. Motionen bifölls 2014 och nu under våren har kommunens OSA-grupper arbetat med att bygga spångar, bänkar, grusa upp med mera.

Även den som har svårt att röra sig, sitter i rullstol eller liknande behöver kunna komma ut i naturen för att njuta av fågelsång, dofterna eller bara för att titta på den vackra skogen. Nu är det möjligt vilket jag är mycket glad över!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Visst ska vi bygga Götalandsbanan!

I BT den 30 maj rapporteras om att Liberalerna svänger om Götalandsbanan med höghastighetståg, vilket även DN rapporterat om. Jag kan förstå hur riksdagsgruppen resonerat när de oroar sig för att projektet blir en gökunge som tränger undan andra investeringar i infrastruktur. Och visst, de offentliga finanserna visar underskott.

Men, beaktat ränteläget torde det knappas kunna finnas något gynnsammare läge att göra stora investeringar än nu. Infrastrukturen är eftersatt i riket som helhet. Pendlingen mellan Göteborg och Borås behöver förbättras men också mellan Borås och Jönköping. Vi behöver ny järnväg!

Undertecknad och Liberalerna i Borås förespråkar att Götalandsbanan byggs genom de stora städerna (Landvetter) Borås-Jönköping-Linköping-Norrköping men som konventionell järnväg med dubbelspår, vilket tillåter hastigheter på 250 kilometer i timman.

I BT den 1 april fanns en artikel från mig, Patric Cerny och Anna Svalander som avslutades såhär:

Borås och Sverige behöver en ny stambana, men inte till vilket pris som helst och inte på bekostnad av det regionala pendlandet. Vi föreslår att Götalandsbanan byggs med dubbelspår och kapacitet för tåg upp till 250 km/tim och prioriterar pendlandet till och från Göteborg/Landvetter med stationer på självklara orter som Bollebygd, Borås, Ulricehamn och Jönköping och vidare upp till Stockholm. Även det är en stor investering, men betydligt mindre och med bättre samhällsekonomisk effekt än Sverigeförhandlarnas höghastighetståg som bara prioriterar resan mellan Göteborg och Stockholm.

En järnvägsförbindelse från Västsverige och österut har många fördelar och Götalandsbanan öppnar upp för nya arbetsmarknadsregioner, att bo i Jönköping och jobba i Borås eller Göteborg till exempel. Det underlättar också för många människor att ta sig till Landvetter och vidare ut i världen och förbindelserna till och från Stockholm förbättras betydligt för stora områden runt hela Götalandsbanan. Självklart skall det finnas stationer i både Ulricehamn och Bollebygd, vilket inte finns med i Sverigeförhandlingens nuvarande förslag om höghastighetståg.

 Våra förslag är att

 • Slopa idén med höghastighetståg Göteborg och Stockholm med 2 timmars restid.
 • Bygg ut Götalandsbanan för snabbtåg (250 km/tim) vilket sänker kostnaderna dramatiskt.
 • Prioritera den regionala pendeltrafiken till och från Göteborg med stationer i Bollebygd och Ulricehamn.

Morgan Hjalmarsson (L)                               Anna Svalander (L)
Kommunalråd Borås                                     Kommunstyrelsen Borås, Partistyrelen Liberalerna

Patric Cerny (L)
Ordförande Liberalerna Borås

Liberalerna Borås står fast vid att vi behöver Götalandsbana, men utan höghastighetstågen!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar