Sista handen på budgeten

Nu läggs den sista handen på Liberalernas budgetförslag för Borås Stad 2018. Den bästa hittills!

Igår hade Liberalerna styrelsemöte och gick igenom det viktigaste. Lite ändringar blir det alltid i sista stund, men på måndag ska den vara klar och presenteras vid ett medlemsmöte. På tisdag eftermiddag är det sedan dags att offentliggöra den på en presskonferens.

Det har varit intensiva veckor, och roliga, för att ta fram en budget. Men det är inte klart med det. Den 22-23 november är det budgetfullmäktige. Mycket ska förberedas.

Men innan fullmäktige har Liberalerna tredagars Landsmöte i Västerås. Då ska vi fastställa vår politik inför valet 2018. Ett förstås mycket viktigt möte. 500 A4-sidor ska gås igenom, diskuteras och beslutas om.

På onsdag den 15 november startar vi med provvalet, i vårt område, inför fastsällande av Liberalernas listor till kommun, region och riks. Jag har meddelat nomineringskommittén att jag inte står till förfogande att bli kommunalråd ytterligare en mandatperiod. Jag har då, när mandatperioden gått ut, suttit i kommunstyrelsen i 20 år och har fått förtroendet att vara kommunalråd i 16 år. Nu är det dags att lämna över stafettpinnen till någon annan. Det har varit fantastiska år där jag har varit med och utvecklat Borås till den stad den är nu. Jag känner både en stolthet och en ödmjukhet när jag ser tillbaka på mina år som Liberalernas företrädare i kommunen.

Däremot tycker jag det fortfarande är roligt med politik och jag vet att jag har mycket kvar att ge. Så politiken kommer jag inte lämna. Vi får se vad som väntar i framtiden. Men någon ny budget kommer jag inte lägga handen på!

Annonser
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Dubbel markanvisning – nej tack!

Utveckling av nya bostäder ska ske i hela Borås, där så efterfrågas. Det var det och inget annat som jag gav uttryck för i diskussionen om huruvida kommunen ska kunna påtvinga byggherrar som vill köpa en central tomt att också bygga på en mindre ort. Diskussionen är principiell och jag motsätter mig att centrala tomter ska användas som utpressning för att också tvinga fram byggnation i mindre orter. I grunden handlar det också om efterfrågan och om marknaden, som faktiskt styr bostadsbyggnationen. Är efterfrågan tillräckligt stark på bostäder i Äspered, Dannike, Bredared med flera så kommer det att byggas lägenheter, så enkelt är det.

Dubbel markanvisning, som metoden kallas, kommer nu bli en del i kommunens arbete med att anvisa mark. Det är problematiskt på flera sätt. En anledning är att projekten som helhet kommer att fördyras. Risken finns att de som köper en bostad i centrala Borås får vara med och finansiera bostäderna som byggs i de mindre orterna om det inte går att få ekonomi i dessa. Vidare finns risken att det inte blir den bästa möjliga byggnationen som vinner markanvisningen och att byggherrar slås ut. Konkurrensen minskar och effekten av dubbel markanvisning kan bli försämrad kvalitet på bostäderna. Inte konstigt att bostads- och byggföretagen har varit mycket kritiska till förslaget.

Nej, dubbel markanvisning är inte en lösning på problemet med att alltför lite byggs på landsbygden. Vad som istället krävs är att efterfrågan tydligt uttrycks, att de kommunala bostadsbolagen tar initiativ och att möjligheterna ges i kontakterna med kommunen. Jag är absolut positiv till byggnation på landsbygden och i våra mindre orter och vill självfallet att det ska byggas mer. Men initiativet måste komma underifrån och kalkylerna måste gå ihop. Att uppifrån diktera villkoren kommer inte vara bra för bostadsbyggnationen i Borås Stad.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Gästbloggare – Hugo Olsson!

Hej!

Mitt namn är Hugo Olsson och är just nu mitt inne på en veckas PRAO i stadshuset, jag
PRAO:ar är för att jag tyckte det verkade intressant och är politiskt intresserad. Jag går i årskurs åtta på Särlaskolan. Jag tänkte skriva ett gästblogginlägg och berätta lite om vad jag gjort hittills under min tid är och vad jag tycker om det.

I måndags började jag med en liten rundtur i huset och presenterade mig för några som jag skulle få träffa senare under veckan. Klockan 10 gick jag till Camilla Christensen och hjälpte henne en timme med lite olika saker så som att skriva schema till kommunalråden så att alla vet var de kommer vara under veckan. Innan lunch var jag en timme hos Kennet Öhlund där han gick igenom vad han jobbade med och hur han tänkte, han jobbar med sociala medier. Efter lunch var jag hos Lola och hjälpte henne med att fixa en blankett och lägga ut den. Sist fick jag sitta med på ett Stadshus AB möte.

I tisdags började jag 07:30 med att vara med på en presentation om fastighetsklimatet i Borås, på Simonsland. Sedan gick jag upp till stadshuset och skrev en insändare om det. 10:30 gick jag till en avdelning som kallas Kommunikation och fick sitta med på ett litet möte om nya platsannonser. Efter lunch åkte jag med ut till Fristad och var med på första spadtaget till en förskola.

Idag har jag hela förmiddagen hjälpt till med stadsplaneringen, vi var även ute i centrum och tog kort. På eftermiddagen gick vi till Tekniska nämnden och var med på deras möte för att kolla hur det var.

Jag tycker att min PRAO hittills varit rolig och jag tycker att jag har fått testa på väldigt mycket olika saker och sett hur många olika yrken det verkligen finns.

Tack för mig!
/Hugo

 

Gästbloggare

Jag till vänster och till höger blocksekreterare Bertil Ekwall som är min handledare denna veckan. 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Holmryds Mejeri – företagsutveckling på landsbygden!

Niklas Larsson tog emot på det nybyggda mejeriet i Bredared, där företaget som Niklas driver tillsammans med sin far och farbror verkligen har gjort en storsatsning. Förutom mejeriet har man också investerat i en helt ny ladugård. Bakgrunden är självfallet de låga mjölkpriser som Arla erbjudit, men också den efterfrågan på närproducerade livsmedel som vuxit fram bland konsumenterna. Niklas har inga problem att få avsättning för produkterna, som förutom mjölk består av grädde och understundom kalvdans. Produkterna säljs i olika butiker i Borås, men också i en liten gårdsbutik där det också går att köpa ägg.

På rundvandringen i anläggningen visade Niklas upp mejeriet, som de kör varannan dag. Ungefär hälften av gårdens produktion går till det egna mejeriet, resten hämtar Arla. Kapacitet finns för ytterligare produktion i mejeriet! Grädden som tillverkas går snabbt åt enligt Niklas. På 1000 liter mjölk får man ut cirka 70 liter grädde. Vi diskuterade förutsättningarna för att sälja mjölk till Borås Stad. Niklas produktion är inte ekologisk, och han uttryckte en viss tvekan till att gå över till ekologisk produktion. Det gör att han för närvarande inte kan leverera till Borås Stad, men förhoppningen är att kriteriet närproducerat ska göra det möjligt för honom att konkurrera. Självfallet vore det toppen om mjölken i kommunens verksamhet kunde levereras från närområdet!

Vi besökte även ladugården som var full av kor och kalvar. Den automatiska mjölkningsmaskinen har gjort underverk för arbetsmiljön och det var intressant att se hur korna anpassade sig till tekniken!Holmryds mejeri

Landsbygden utvecklas, trots all negativ rapportering! Tack Niklas för ett mycket intressant företagsbesök och lycka till framöver!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Müllers Mekaniska – spjutspetsmekanik i Borås!

VD Roy-Axel Müller tog emot mig i företagets lokaler på Viared. En sann entreprenör, det märktes direkt! Roy informerade kort om företaget, som startades av hans far på 60-talet. Företaget är specialiserat mot plastindustrin och kvalitet är nyckelordet i produkterna. De är högspecialiserade och arbetar med en extrem precision, tusendels millimeter. Företaget är innovativt och har 100 patent varav cirka 30 är aktiva. Utifrån det skapar företaget standarder för branschen.

Exporten uppgår till 96 procent och där dominerar Tyskland, övriga EU och USA. Närheten till Landvetter flygplats är en stor fördel och gör det enkelt för företaget att ta emot besök men också för att besöka kunder.

Mullers mek

Vi pratade om automation och om tillgången till kompetent personal, som tyvärr är för dålig. Det leder till att takten i automatiseringen ökar. Tyvärr saknas tillräckliga verkstadstekniska utbildningar i Boråsregionen och det är något företaget lider av. Jag kommer därför ta initiativ för att utreda förutsättningarna för att förbättra tillgången till verkstadstekniska utbildningar, för jag tror att det är många företag som behöver kompetensen.

En annan fråga av stor vikt är den om industrimark. Borås växer och stora industriområden har etablerats på senare år. Samtidigt växer företagen och vissa växer ut både lokaler och tomter. Hur man kan skapa mer flexibla industriområden är också en viktig framtidsfråga för att företag ska känna att de kan expandera inom befintligt område. Om det får vi diskutera i kommande etableringar av industriområden.

Tack till Müllers Mekaniska för ett mycket intressant företagsbesök och för uppriktiga samtal om förutsättningarna att verka som företagare i Borås!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Flumpolitik i skolan – Nej tack!

Skolan i Borås har uppenbara problem. Dröser med förelägganden, viten för över tio miljoner kronor, oordning och dålig trygghet, rektorer som säger upp sig och framförallt ett handlingsförlamat rödgrönt styre. Jag hade förväntat mig att Socialdemokraterna tog problemen i skolan på allvar, men den motion som idag har lämnats in visar att de inte har förstått vidden av de problem vi har och vilka åtgärder som krävs.

”Låt elever få vara med och rekrytera nya rektorer” – det föreslår Bengt Bohlin (S) och Sofia Bohlin (S) i en motion till Kommunfullmäktige. Är det den typ av politik som är lösningen på skolans problem i Borås? Finns det inte mer angelägna förslag att lägga, som säkerställer att alla elever får förutsättningar att leva upp till kunskapskraven?

Den typ av flummig skolpolitik som socialdemokraterna Bengt och Sofia Bohlin idag ger uttryck för i sin motion är det som satt oss i den situationen att resultaten i skolan fallit och lärare och rektorer förlorat sin status.

Skolan är det viktigaste verktyget för att utjämna skillnader i samhället och för att ge alla möjligheten att utbilda sig och göra klassresan uppåt.

Otrygghet för eleverna och dålig ordning och reda löses inte av att eleverna ska vara med och rekrytera rektorer. Tvärt om. I skolan bestämmer lärare och rektorer, det är en grundläggande förutsättning för att undervisningen ska fungera. Uppenbarligen saknar Socialdemokraterna i Borås probleminsikt. Liberalerna säger nej tack till flumpolitik i skolan.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Sälj Borås Djurpark!

Liberalerna lämnade igår in en motion om att sälja Borås Djurpark. Vi är övertygade om att det finns bättre ägare av en djurpark, ägare som har kunnande och engagemang. (läs debattartikel här och ledarsidans kommenterar här). Med en ny ägare kan djurparken utvecklas och dra fler besökare till kommunen. Den tidigare kommunala djurparken Kolmården som fått privat ägare har fått en mycket positiv utveckling. Vi föreslår en försäljning just för att vi tycker att Borås Djurpark är en mycket viktig anläggning i Borås och för att vi är övertygade om att den kan utvecklas betydligt bättre än vad som nu är fallet!

Vad skiljer då Borås Djurpark från det planerade Kongresshuset?  Den frågan har lyfts i diskussionen. För mig är det en väsentlig skillnad. Kongresshuset kommer drivas av en privat entreprenör som hyr lokalen av kommunen. Djurparken drivs av kommunen med kommunalt anställd personal. Det innebär att för entreprenören som driver Kongresshuset finns helt andra incitament för att utveckla verksamheten än vad som finns för den kommunala djurparken.lejonhane640

Men det finns också en annan avgörande skillnad. Djurparken är en nöjesanläggning medan Kongresshuset är en slags infrastruktur, en förutsättning för att människor ska kunna mötas i Borås. Utan Kongresshuset kommer möten inte kunna arrangeras och Högskolan, Rise(SP) med flera kommer inte kunna utvecklas så som vi önskar. Kongresshuset är en anläggning som utvecklar Borås. Den blivande Götalandsbanan en annan. Djurparken är för nöjes skull och Kongresshuset för nyttans skull.

Det motiverar skillnaden i principiellt resonemang.

Borås Djurpark skulle må bäst med en annan ägare! Det gynnar också Borås Stad! Nu hoppas jag att motionen inte läggs i Ulf Olssons (S) byrålåda utan att vi får en bra diskussion om hur vi utvecklar Borås som besöksmål på bästa sätt!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar