Möt Morgan på Måndag 7 september

Skärmbild (3)

Hur vill Du forma Borås Stads framtid? Den frågan ställer jag till kommuninvånarna och bjuder in till samtal på Orangeriet under hösten. Fyra måndagar ska ”Möt Morgan” gå av stapeln och jag hoppas att boråsarna tar denna möjlighet att berätta för mig om hur de ser på framtidens Borås. Jag hoppas också kunna ta med mig förslag från boråsarna in i det pågående budgetarbetet inför 2016.

Jag kommer att finnas tillgänglig på Orangeriet 1730-1830 följande måndagar. Folkpartiet bjuder på kaffe.
7 september
12 oktober
30 november
14 december

Att träffa boråsarna på Orangeriet är själva huvudsyftet med att vi byggde Orangeriet – kontakten mellan kommuninvånarna och kommunen/politikerna behöver förbättras. Jag vill mer än gärna bidra till ökad dialog för att vaska fram det bästa för Borås.

I Folkpartiets förnyelsearbete ”Uppdrag hela landet” ingår att finna nya sätt att kommunicera med medborgarna och samtidigt skaffa nya medlemmar till partiet. Jag tror att en väg till medlemskap i ett parti kan gå via ett helt vanligt samtal där enskilda förstår vilka spännande möjligheter det finns i politiken.

Jag hoppas på god uppslutning för att diskutera framtidens Borås. Det är en angelägen fråga!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

”Kina vill bygga svensk järnväg på rekordtid”

Visst vore det glädjande om Götalandsbanan kunde byggas på rekordtid? Ett kinesiskt företag har anmält intresse till riksdagens trafikutskott. Det kinesiska företaget påstår sig dessutom kunna halvera byggtiden och bygga för 25 miljarder mindre än vad Trafikverket har kostnadsbedömt det hela till. Det är spännande nu när konkretionen av Götalandsbanan blir tydligare, och jag tror att kineserna är inne på rätt spår när de förordar en bana byggd på bro.Höghastighetståg

Att bygga banan på låga pelarbroar (cirka fem meter över marken) ger en rad fördelar. Kostnaden tycks vara en sådan men den viktigaste är att med en brolösning så slipper vi den stora barriäreffekt som en markbyggd bana skulle skapa. En bana på marken kommer att skapa en enorm barriär i landskapet och kommer hindra både människors och djurs möjligheter att röra sig i landskapet. Så som Trafikverket har tänkt kring Götalandsbanan så kommer den att vara helt omgiven av stängsel och helt planskild och det kommer att göra barriäreffekterna mycket stora i naturen.

Jag hoppas, och tror, att Trafikverket noga utreder de olika alternativen men tycker att man verkligen ska studera möjligheterna att bygga en bana baserad på broar. En kostnadseffektiv bana är grunden för att den prismässigt ska kunna konkurrera med inrikesflyget.

En oklarhet är hur en brolösning påverkar bullret. Vi vet sedan studieresan i Tyskland att höghastighetståg bullrar mycket, och bullret kanske får en större spridning om banan placeras ovan mark? Bullerfrågan är en mycket viktig faktor i bygget av Götalandsbanan eftersom tåg i hög hastighet kommer passera städer och bostäder där vi vill att människor ska bo. Närhet till banan måste bli något positivt, inte tvärt om!

Avslutningsvis så tror jag att internationell konkurrens om att få bygga banan är något verkligt positivt för Sverige. Vi behöver få del av den kompetens som finns utrikes angående höghastighetsbanor samtidigt som vi kan pressa priset.

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

Visst ska Folkpartiet byta namn!

Det har rapporterats i pressen om att det kanske kommer att föreslås en namnändring för Folkpartiet. År 1990 fick Folkparitet tilläggsnamnet ”liberalerna”, efter att ha hetat Folkpartiet sedan de två liberala partierna Frisinnade Folkpartiet och Liberala riksdagspartiet slogs samman 1934.

Det är ju egentligen inget fel på att heta Folkpartiet, men det kan finnas ett värde i att ändra namnet till Liberalerna. Som det är idag, med ett dubbelnamn, är inget att eftersträva. Ibland kallas vi Folkpartiet, ibland marknadsför vi oss som Liberalerna. Den otydligheten måste vi ta bort.

Varför bör då Folkpartiet byta namn till Liberalerna? Jo, vi måste än tydligar visa, både i praktisk politik men även med hjälp av symboler, att det är vi som är Sveriges liberala parti.Liberalerna

I takt med att allt fler slår sig för bröstet och hävdar att de är liberala måste vi betona den liberala tradition som vi är satta att förvalta och driva framåt.

Samtidigt trängs partierna i mitten av det politiska fältet och för väljarna har det kanhända blivit svårare att identifiera partiernas grundläggande ideologi.

Dessutom har namnet ”Folkpartiet” i andra länder ibland kidnappats av icke-liberala partier. Ett exempel är Danskt Folkparti – det är ingen namne man vill förknippas med.

En devis i Folkpartiet är: varför rösta på kopian när det finns ett original?

Mitt uppfattning är tydlig – Folkpartiet borde byta namn till Liberalerna!

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

Äntligen – bostäder på Viskaholm!

I BT står det (2015-08-18) att Riksbyggen har förvärvat Viskaholm, Borås Wäfveris gamla lokaler, just invid Viskan och mitt i centrala Borås. Det är en mycket glädjande nyhet! En galleria på platsen känns inte alls intressant utan det är bostäder i kombination med handel och restauranger som är rätt för Viskaholm. Det föreslog Folkpartiet under förra året och nu ser det ut att bli verklighet.

Platsen är perfekt för bostäder vilket jag har skrivit om ett antal gånger i BT och här på bloggen.

Bilder 2014-02-11 037
Såhär skrev jag den 11 februari 2014:

Folkpartiet tycker att Borås Wäfveris lokaler just vid Viskan är ett av de bästa bostadslägena som finns i stadskärnan. Det centrala läget med en omedelbar närhet till Resecentrum och all centrumhandel gör det till en attraktiv bostadsetablering. Bostäder på platsen skulle inte bara förbättra centrums attraktionskraft och förbättra bostadssituationen, det skulle stärka Borås som stad.

 Den vackra kontorsbyggnaden är en profilbyggnad för Borås och väldigt viktig för områdets karaktär och historiska förankring. Byggnaden fyllde 100 år förra året och har sedan den byggdes varit en viktig del i stadsbilden. Den är också ett utmärkt exempel på en industriell byggnad i nationalromantisk stil, en arkitektur som vi på något sätt borde bygga vidare på när vi utvecklar området. Vill vi bevara byggnaden måste vi fylla den med liv, och det vill Folkpartiet.

 Jag och Folkpartiet tror att förtätningen av stadskärnan är nödvändig. Borås är i ett skriande behov av bostäder i attraktiva lägen och förtätning av stadskärnan har stor potential att ge oss både bostäder men även livligare handel i staden.

Nu ligger ansvaret på Riksbyggen att förvalta och utveckla denna pärla i Borås. Jag har stora förhoppningar på att det kommer att bli ett landmärke för Borås i föreningen mellan gammalt och nytt!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Verksamhetsbesök på Våglängdsgatan.

Igår besökte jag Våglängdsgatan 153, ett Vård- och Omsorgsboende (äldreboende) på Hässleholmen. Enhetscheferna Anna Grimmstrand, Andreas Svensson och Evelyn Pihlman guidade runt och jag fick träffa och språkas med både personal och boende. Som vanligt är verksamhetsbesök i våra verksamheter positiva upplevelser, vi har bra verksamheter i Borås! Det är dock inte alltid den bild som förmedlas i media och därför är det viktigt att poängtera att den mesta verksamheten håller en mycket hög standard.

Besök VåglängdsgatanVåglängdsgatan är ett mycket stort äldreboende med totalt 120 platser fördelade på sju våningar. Alla boende har egna lägenheter om 33 kvadrat som de inreder med eget möblemang. Det finns gemensamhetsutrymmen på varje avdelning, uteplatser och balkonger. Överlag ett mycket trevligt boende!

Jag besöker ju kontinuerligt olika verksamheter, kommunala såväl som privata, och nu var tiden kommen att återigen besöka ett äldreboende. Jag var ju ansvarigt kommunalråd bland annat för äldrefrågor 2002 – 2006 så jag är väl insatt, men den pågående diskussionen om äldreomsorgen föranleder mig att fördjupa mig i hur det fungerar och upplevs idag.

Efter rundvandringen satte vi oss ner i ”finrummet” tillsammans med aktivitetssamordnaren Ann Idehed Strömbom och fikade och diskuterade några av de frågor som är aktuella inom äldrevården. Jag skulle vilja lyfta några exempel som jag tar med mig i det vidare politiska arbetet:

 • Samverkan mellan de resurser som finns på äldreboende och i hemtjänsten behöver verkligen utvecklas. Idag sker, vad jag uppfattade, ingen samverkan genom att man lånar personal och liknande. De anställda har ju samma utbildning, undersköterskor, och det borde gå att samutnyttja personalen för bästa effektivitet. Exempelvis är det ju just nu så att hemtjänsten för ökade behov medan det finns lite för många tomma platser på våra äldreboenden.
 • Bemanningen, eller rättare sagt en optimal bemanning, är enligt enhetscheferna en svår fråga. Att få ihop ett schema är en mycket tidsödande procedur som bygger på traditionen att personalen till stor del lägger sina scheman själva utifrån vissa krav. Frågan är om det egentligen är ett bra sätt? Med den moderna tekniken borde en dator enkelt kunna skapa schema utifrån verksamhetens behov. Återigen visar det sig att vi ligger inte i framkant med den datatekniska utvecklingen.
 • De delade turerna diskuterade jag både med enhetscheferna och med personalen. Personalen var mycket skeptisk till att sluta arbeta delade turer. Det innebär nämligen att de måste jobba varannan helg, något som de flesta vill undvika. Det är självfallet bra om delade turer kan undvikas om personalen vill det, men det är i grund och botten ingen personalfråga som jag ser det. Istället handlar det om att organisera en bemanning som är optimal utifrån verksamhetens behov.
 • Ökad specialisering inom äldreomsorgen var en fråga som en av enhetscheferna lyfte. De hade uppskattat om de kunde organisera sig så att undersköterskorna fick göra sin profession, omvårdnad, och annan personal skötte städ och mat som exempel. Genom att var och en får jobba med det som de har kompetens inom så var deras bedömning att det gick att utveckla bättre omsorg och attraktivare tjänster. Samtidigt kunde man spara pengar om en person blev specialist på att beställa mat istället för att sju personer skulle göra det. Det är verkligen en fråga som jag hoppas att verksamheten kan jobba vidare med.

  Sammantaget var det ett mycket givande och bra besök och jag tackar Evelyn, Andreas och Anna för ett bra verksamhetsbesök.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

”Försvara Sverige – försvara jobben”

För första gången på åtta år lägger nu Folkpartiet i riksdagen en egen vårmotion. I den kommer Folkpartiets prioriteringar att synas tydligare än vad som var möjligt under Alliansregeringens tid. På samma sätt kommer det nu ske i Borås. Vi i Folkpartiet lägger fram ett eget förslag till budget för 2016. Jämfört med förra budgetarbetet kommer alltså Folkpartiets prioriteringar att bli betydligt tydligare jämfört med i den budget som nu styr Borås.

Men det återkommer vi om till hösten. Nu till vårmotionen i riksdagen.Skärmbild (1)

”Försvara Sverige – försvara jobben”. Fyra ord är en mycket bra sammanfattning på Folkpartiets ekonomiska vårmotionen. Jag ska lyfta fram några av de förslag som Folkpartiet nu presenterar:

Vi börjar med försvaret. Det är alldeles uppenbart att försvaret är underfinansierat. Det är extra allvarligt då den ryska aggressionen gör sig påmind på ett skrämmande sätt. Ukraina invaderas, Krim annekteras, kränkningar mot svenskt luftrum och svenskt territorialvatten genomförs regelbundet. Så kan man fortsätta att räkna upp exempel på den mycket oroande säkerhetspolitiska utvecklingen i vårt närområde.

För Folkpartiet är Sverige värt att försvara, vilket vi skrev på våra affischer i höstens val. Vi vill de kommande åren (2016-19) tillföra Försvarsmakten 17 miljarder kronor, vilket är vad som krävs för att klarar beställd förmåga enligt överbefälhavaren. Det är också vad som krävs för att Sverige ska upplevas ha en (någorlunda) förmåga att skydda sitt territorium.

Vi anser också att värnplikten behöver återinföras för att komplettera yrkesförsvaret och för att i den ganska akuta situationen fylla de luckor som finns i befintlig organisations personalförsörjning.

Dessa satsningar kommer att finansieras fullt ut. Folkpartiet föreslår högre miljöskatter, effektivare statsförvaltning samt höjd skatt på Investeringssparkonton, vilka idag är mycket lågt beskattade.

Att försvara jobben handlar om att värna Sveriges konkurrenskraft. Men det handlar också om att se till att de enskilda individer som är arbetslösa kan komma i egen försörjning – det är en förutsättning för ett självständigt liv.

Regeringen har nu aviserat en hel rad åtgärder som kommer att få effekten fler arbetslösa och färre i sysselsättning. Vi vill självfallet gå åt motsatt håll. Politikens uppgift är att göra det enkelt för marknaden att skapa arbeten, och för det krävs en rad åtgärder:

 • Lägre trösklar in på arbetsmarknaden. Genom en förändrad arbetsrätt där LAS förenklas och kompetens ersätter anställningsår som grund för uppsägning vid turordning.
 • Införa lärlingsanställningar fullt ut. Kombinationen arbete och utbildning, när som i livet när omskolning krävs, kommer att göra det möjligt för fler att få de arbeten som efterfrågas på arbetsmarknaden.
 • Ökad lönespridning. Folkpartiet vill få till stånd trepartssamtal mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna och staten få fram åtgärder som innebär att parterna inte träffar avtal som pressar upp lägstalönerna.
 • En A-kassa för alla. På den moderna arbetsmarknaden behöver alla en bra försäkring. Genom att alla deltar blir kostnaden per person mycket låg.

Att försvara jobben handlar också om att utveckla de reformer för skolan som Folkpartiet tagit fram under Allianspartiernas åtta år i regeringsställning. Folkpartiet tror även fortsatt på att kunskapsskolan är det bästa sättet att ge goda livschanser, för alla. Klassresan börjar i klassrummet och för att fler ska kunna göra klassresan föreslår vi följande:

 • Utredning om förstatligande av skolan
 • Införande av tioårig grundskola genom obligatorisk förskoleklass
 • Särskilt stöd till skolor med ordningsproblem. Ordning och reda är en förutsättning för ett starkt kunskapsfokus. 100 miljoner anslås som stöd till kommuner, vilka ska kunna söka medlen.

Under arbetsmarknadspolitiken sorterar jag även in integrationspolitiken. Ett arbete och svenska språket är det bästa sättet till integration i vårt samhälle. Folkpartiet har presenterat ett antal förslag vars ambition är att stärka integrationen.

Generellt sett är sysselsättningsgraden lägre för utrikes födda än för personer födda i Sverige. Särskilt utrikes födda kvinnors situation på arbetsmarknaden är problematisk. Orsakerna till den lägre sysselsättningsgraden är flera. Låg utbildning, bristande språkkunskaper och svaga eller obefintliga nätverk gör det svårare att få jobb. I vissa fall utestängs utrikes födda på grund av diskriminering.

Bland annat vill vi stärka försörjningskravet vid anhöriginvandring samt stärka jobblinjen för uppehållstillstånd. Vårdnadsbidraget bör avskaffas då det förhindrar människors etablering i samhället.

I Borås återkommer vi med budget under hösten 2015.

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

Nyttoberäkningar och Sverigeförhandlingen – vad händer med Götalandsbanan?

I förra veckan var jag på ett mycket intressant seminarium som SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) arrangerade. Det handlade om vilka nyttor som kan beräknas i och med byggandet av höghastighetsbanan (Götalandsbanan). Det är en enorm investering som kommer att sätta strukturer för Sverige för mycket, mycket lång tid framåt. Det är ju alltid vanskligt att sia om framtiden, men på seminariet gjordes ett försök vad gäller olika nyttor som kan uppstå.

De nyttor som man antagit är följande:

 • Bostadsnytta
 • Restidsnytta
 • Social nytta
 • Miljönytta
 • Arbetsmarknadsnytta
 • Näringslivsnytta

Vad som gäller nu är att kommunen, på det underlag som Trafikverket levererar, ska göra bedömningar av vilka lokala nyttor som kommer att uppstå. Detta kommer inte vara ett enkelt arbete, men jag är alldeles övertygad om att nyttorna på det hela överväger.

Dock gäller det att så tidigt som möjligt finna de svaga punkterna så att dessa kan göras så små som någonsin möjligt. Det finns två uppenbara ”onyttor” med att bygga Götalandsbanan och det är miljön och det är de intrång som kommer ske.

För att börja med miljön så kommer banan att gå avskild från annan infrastruktur och därför skapa en stor barriär i landskapet. Det kommer att kräva stora ingrepp i miljön under byggnationen, men även permanent. Djurlivet kommer försvåras och det kommer krävas olika slags passager för djuren.

Den andra uppenbara onyttan är det intrång som höghastighetsbanan kommer att innebära. För det första kommer intrånget i landskapet skapa en barriär som drabbar friluftslivet, jordbruket, boende och så vidare. Intrånget kommer också att ske i privata fastigheter. Banan är ett riksintresse som kommer att gå fram där staten pekar, vilket innebär att privata fastighetsägare kommer att få vika sig. Det kommer alltså bli expropriation på många håll.

För Borås är mycket ännu oklart, men att banan kommer att kräva stora ingrepp står helt klart. Stationsområdet kommer sträcka sig över 2 kilometer och perrongerna kommer vara 400 meter långa. Det är något nytt i stadsbilden.

På seminariet berättade tjänstemän på Sverigeförhandlingen om hur deras arbete kommer att gå till. De kommer att ta in underlag från Trafikverket och kommunerna och utifrån det försöka bedöma den totala nyttan. När nyttan är bedömd kommer man att förhandla med kommunerna för att finna den lösning som är bäst på de olika platserna i landet.

Trafikverket redogjorde för hur de gör så kallade cost-benefit analyser. Det är ingen enkel materia och den bygger på en mängd antaganden som inte alltid är självklara. Beräkningarna får alltså tas med en nypa salt.

Seminariet avslutades med att SKL redogjorde för hur organisationen ser på kommunal medfinansiering. Grundläggande är att staten måste stå för finansieringen av den nationella infrastrukturen. Det får inte vara så att kommunerna ska behöva bidra med en stor andel av kostnaderna för att bygga ut Götalandsbanan.

För Borås fortsätter nu arbetet med att ta fram underlag inför det material som ska skickas till Sverigeförhandlingen senast den 1/10 2015. Det är en spännande tid för Borås!Morgan SKL GBG

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar