Liberalerna besökte Ericsson i Borås.

Igår besökte jag och Mats Persson, ekonomisk-politisk talesman för Liberalerna, Ericssons anläggning här i Borås. Vi träffade platschef och företrädare för de fackliga organisationerna. Tydligen är det många andra företag som är intresserade av Ericssons personal och den kompetens som det besitter. Det är självfallet mycket bra! Samtidigt förlorar ju Borås en högteknologisk arbetsplats vilket är mycket synd. Jag har dock stärkt i tron att för de allra flesta kommer det gå bra att finna andra arbeten!

Jag och Mats Persson hade igår en debattartikel i BT om den svenska konkurrenskraften:

Nyligen meddelade Ericsson att man varslar 3 000 anställda med tyngdpunkt i Kumla och Borås. Det är ett oerhört tråkigt besked för svensk industri och våra tankar går i första hand till de personer som blir av med jobbet. Det krävs åtgärder för att stödja de arbetslösa och de orter, som Borås, som nu riskerar att drabbas av stor arbetslöshet och det krävs en politik för att göra Sverige till ett mer konkurrenskraftigt land.

Vi ser med stor oro på de neddragningar som nu sker inom telekomindustrin i Sverige. Att stora företag minskar sin verksamhet eller lämnar Sverige är en påminnelse om att det inte går att ta det svenska välståndet för givet. Den globala konkurrensen hårdnar och det visar vikten av konkurrenskraftiga företagsvillkor. Det krävs nu politiska insatser riktade mot de orter som drabbas av neddragningar och för de anställda som nu blir av med jobbet.

I dag besöker vi Ericssons verksamhet i Borås. Liberalerna föreslår två konkreta förslag som på kort sikt stärker Borås och underlättar för de anställda:

1. Bygg ut den kvalificerade yrkesutbildningen. Bristen på kompetent arbetskraft hämmar i dag möjligheten för många företag. Bland tillverkningsföretagen hindrar kompetensbristen möjligheten att växa. Den kvalificerade yrkesutbildningen, där företagen är med och påverkar utbildningen, fungerar mycket bra. Av dem som tog examen under 2006 hade nio av tio ett kvalificerat arbete eller ett eget företag året efter. Det tyder på att utbildningarna svarar mot viktiga behov i näringslivet. Därför behöver antalet platser inom den kvalificerade yrkesutbildningen byggas ut kraftigt. I detta läge bör regeringen särskilt markera att kommuner, som Borås, som står inför stora omställningar, kan behöva en särskild tilldelning av platser.

2. Satsa på den högre utbildningen. I Borås bör det vara aktuellt med en forskarskola, så att högt kvalificerade medarbetare kan gå tillbaka till högskola eller universitet, både för att dela med sig av och få ny kunskap.

Ericssons stora varsel är framför allt en påminnelse om en allt hårdare konkurrens i globaliseringens kölvatten. I detta läge väljer regeringen att höja skatten på arbete och företag. Men att Sverige nu har världens högsta marginalskatter på arbete är inte svaret på frågan hur företag i Sverige blir mer konkurrenskraftigt. Nu krävs reformer som på lång sikt gör att svenska företag kan växa och att företag väljer att etablera sig i vårt land. Då behövs en välfungerande infrastruktur och ett utbildningssystem i världsklass. Men det kräver också mer attraktiva bolagsskatter och ekonomiska villkor som är bättre än i vår omvärld.

Mats Persson (L)
ekonomisk-politiske talesperson

Morgan Hjalmarsson (L)
kommunalråd

morgan-mats-p-ericsson

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Ericsson lägger ner – Nu borde regeringen satsa på Götalandsbanan och på Borås Universitet!

Idag har Ericsson meddelat att det blir i princip en total nedläggning av fabriken i Borås. Kanske uppemot 1000 anställda hos Ericsson och hos underleverantörer drabbas och många familjer lever i dessa dagar med en oro för framtida försörjning. Jag kan inte annat än beklaga situationen och uttala att jag förstår att många boråsare nu har en oro som är svår att stilla, såhär i dessa osäkra dagar.

Att Ericsson lägger ner i Borås är inte bara en förlust för de många boråsare som har sin sysselsättning där, det är också ett svårt slag mot Borås. Vi förlorar en kunskapsintensiv verksamhet som bidragit till att utveckla Borås till att bli en kunskapsintensiv arbetsmarknadsregion. Jag är, svårigheterna till trots, övertygad om att det kommer att lösa sig för de allra flesta eftersom vi har en god tillväxt i Borås och en positiv utveckling på arbetsmarknaden generellt.

Det ropas nu på statliga arbetsmarknadspolitiska insatser. Viss kan sådant fungera, men jag tror att det viktigaste handlar om att skapa rätt förutsättningar för företagande och vidgad arbetsmarknad.

Två saker kan regeringen göra för att stärka Borås och skapa bättre förutsättningar att klara omställningen på sikt:

  • Starta bygget av ny järnväg Borås-Göteborg omgående. Genom att redan nu ge besked om att första delen av Götalandsbanan börjar byggas så snart som möjligt så vidgas arbetsmarknaden och Borås och Göteborg knyts samman. Genom att sedan fortsätta mot Jönköping så blir Borås del i en mycket stor och attraktiv arbetsmarknad.
  • Gör Högskolan i Borås till ett universitet! En satsning på ett universitet i Borås vore en bra satsning för Borås och för Sverige. Med den forskning som finns vid ett universitet skapas tillväxt, kunskap och företagande som gör Borås till en konkurrenskraftig arbetsmarknadsregion med utrymme för kunskapsintensivt företagande.

Än en gång, det är ett ledsamt besked som Ericsson idag lämnat och det är tragiskt för anställda och för Borås. Men det finns goda möjligheter i Boråsregionen och en satsning på Götalandsbanan och på ett universitet förstärker ytterligare de förutsättningarna.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Länsförsäkringar Älvsborg – med lång tradition och med framtidstro.

Så kanske jag skulle vilja sammanfatta det företagsbesök som jag gjort på Länsförsäkringar Älvsborgs kontor här i Borås. Bolaget uppmärksammar i år att det är 175 år sedan det bildades men det har inte gjort företaget gammalt och trött. Tvärtom! Bolaget gör en stor satsning på Borås i och med att man köpt Gina Tricot huset där man ska ha sitt kontor på de första två våningarna och där Gina Tricot behåller de övriga våningarna.

Jag välkomnades av Anders Bäckman, kontorschef  för Länsförsäkringar i Borås. Anders inledde besöket med att informera om Länsförsäkringars omfattande verksamhet, om 175 års jubileet som innebär utdelning på 175 miljoner till kunderna i det kundägda företaget och om hur han och bolaget ser på Borås. Anders betonade att det finns en positiv bild av framtiden i Borås, om att företagen är framåt och om att Länsförsäkringar bedömer att det finns en stark utveckling inom bland annat fastighetsmarknaden.

Länsförsäkringar är som sagt ett kundägt företag. Det starkaste i deras varumärke är den lokala närvaron och den nära relationen till kunderna. Länsförsäkringar har en stor andel av försäkringsmarknaden men också en växande del av marknaden för fastighetsförmedling och banktjänster. En för mig okänd verksamhetsgren var att de driver en larmcentral. Länsförsäkringar har en särskild historia och kompetens för försäkringar inom jord- och skogsbruket.

För Länsförsäkringar är det viktigt att jobba med hållbarhet. Det ger sig uttryck bland annat i att de är delaktiga i lokalsamhället och arbetar mycket med lokala föreningar och initiativ som syftar till att göra sociala insatser och stärka det civila samhället. De stödjer idrottsföreningar och andra organisationer i civilsamhället. Fokus är hela tiden på barn och unga.

Som vanligt när jag besöker företag tar jag upp frågor som handlar om förutsättningarna för att verka i Borås, kontakterna med kommunen med mera. Anders lyfte då fram den goda samverkan som finns med högskolan och att rekrytera kompetent personal var inget problem. Vidare beskrev Anders hur Borås är den starkaste tillväxtregionen i Älvsborg och att det märks, bland annat på att fastighetsförsäljningar går snabbt och att företagen expanderar.

morgan-lansforsakringar-anders-backman

Anders Bäckman, kontorschef, och undertecknad. 

Tack Anders för ett trevligt företagsbesök! Det är alltid roligt att se goda exempel på hur företagen är med och utvecklar Borås!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Jag har inte andats ut när det gäller Orangeriet!

Lyktan i Stadsparken, en efterlängtad byggnad, solkades tyvärr under sitt första verksamhetsår av en dåligt fungerande verksamhet som inte levde upp till det vi förväntade oss. Det är tråkigt att något så positivt som Orangeriet har fått en så negativ klang hos boråsarna och att vi inte lyckats vända verksamheten.

Men nu måste något nytt ske. I mars 2016 kom en rapport från Stadsrevisionen med svidande kritik mot hur Orangeriet fungerade som jag bara kunde instämma i. Då lovade ansvarigt kommunalråd, miljöpartisten Tom Andersson, ett omtag och jag såg framför mig politiska diskussioner mellan partierna för att staka ut en ny inriktning för verksamheten. Intet har hänt. Det är bedrövligt att en verksamhet som kommunen investerat mycket pengar, men också prestige, i inte fungerar ändamålsenligt och bidrar till det positiva som vi ville få i Stadsparken och i Borås.

Orangeri 140509 034

En bild från första spadtaget. Till höger om mig ses Heiti Ernits (MP).

I lördagens BT frågar sig krönikören Hanna Grahn följande:

Vad händer med kommunalrådet Tom Anderssons (MP) upprop på Facebook, där han eftersökte boråsarnas förslag om vad huset ska rymma. Var det hela mest ett spel för gallerierna, eller kommer de 70 som engagerat sig verkligen att få ett svar?

Även kommunalrådskollegan Morgan Hjalmarsson (L) har talat om ett ”omtag” när det gäller Orangeriet. Är det glasscafét som är ”omtaget”, eller kommer det något mer?

Än är det alltså för tidigt att andas ut när det gäller Orangeriet.

För Tom Anderssons del kan jag inte svara, men för min del är ett omtag gällande Orangeriet fortfarande aktuellt. Tyvärr är jag i opposition och kan inte styra händelseutveckling. Men, mitt omtag skulle kunna se ut som följande:

  • Ta bort kontorsrummen och öka möjligheterna för konferenser och utställningar.
  • Öppna huset för konst, utställningar om aktuella planer, utställningar om hållbarhet, stadsutveckling med mera. Jag vill att det ska finnas alla möjligheter i Orangeriet och verksamheten ska inte vara särskilt begränsad, så som den var när ”hållbarhet” la locket på för kreativiteten.
  • Öppna en filial för Stadsbiblioteket med tidsskrifter och annan litteratur, så att boråsaren kan låna en tidningen eller en bok och sätta sig i parken eller på serveringen.
  • Idag ansvarar Miljö- och konsumentnämnden för Orangeriet. Det är olämpligt. Istället bör någon förvaltning som har vana av att arrangera publika tillställningar ansvara för verksamheten, till exempel Kulturnämnden.
  • Hållbarhetsarbetet bör finnas kvar i byggnaden på något sätt, gärna i Borås Energi och Miljös regi. Det är dem som boråsarna möter i sin vardag och de har goda förutsättningar att kommunicera kring hållbarhetsfrågorna.

Jag vill passa på att önska den nya restaurangidkaren lycka till med sin verksamhet, som jag tror kommer passa bra i Stadsparken! Jag hoppas också att han kommer få driva sin verksamhet utan att kommunen lägger sig i driften!

Ett omtag är nödvändigt för att Orangeriet ska bli den dragare till staden och till Stadsparken som det var tänkt. Genom att göra verksamheten mer publik och inbjudande har vi goda förutsättningar att fylla Orangeriet med liv och rörelse, precis som det var tänkt!

Bollen ligger hos de rödgröna och Tom Andersson (MP).

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Äntligen ett tillagningskök på Almåsgymnasiet!

Idag har det varit invigning av det nya tillagningsköket på Almåsgymnasiet. Det var en efterlängtad invigning! På Almåsgymnasiet utbildas elever inom bland annat restaurang och bageri men det har saknats ett tillagningskök och maten har hämtats på Särlaskolan. Så ska det ju inte vara på en skola där kockar utbildas, självklart ska eleverna kunna vara delaktiga i den dagliga matlagningen.

Allianspartierna beslutade att genomföra projektet när vi fick igenom budgeten för 2015. Dessförinnan hade Anna Svalander som ordförande i Utbildningsnämnden länge pratat sig varm för satsningen som de rödgröna inte prioriterade.

Så grattis till elever och personal på Almåsgymnasiet till ert nya kök och grattis till Anna Svalander. Trägen vinner!

Anna Almås

Anna Svalander (L), ordförande i Utbildningsnämnden 2006-2014, invigningstalar. 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Invigning av Bodaskolan – vad ska hända med våning 4?

Idag invigdes Bodaskolan efter en sedan länge efterlängtad renovering och tillbyggnad. Skolan har verkligen fått ett lyft och de nya lokalerna skapar mycket goda förutsättningar för en bra arbetsmiljö för såväl elever som lärare. Bodaskolan är en av de skolor i Borås som gör ett mycket bra arbete med integrationen och på Bodaskolan möts många elever från olika bakgrunder och bostadsområden. Det är till och med så att skolan redan nu är alltför trång och det behövs ytterligare lokaler för att få  plats med alla elever.

Det är där den fjärde våningen kommer in i spelet. När den byggdes var tanken att Stadsdelsförvaltningen Öster skulle lokaliseras dit, men bland annat eftersom Stadsdelsnämnderna nu avskaffas så är det inte längre aktuellt med kontorslokaler. Det kan dessutom ifrågasättas hur klokt det är att blanda kontor med skollokaler med tanke på att det blir rörelse bland eleverna med för dem okända personer. Nu står våningen tom i avvaktan på nya beslut, beslut som jag hoppas kan komma mycket snart.

Allianspartierna i Stadsdelsnämnd Öster har lyft frågan och senast igår på Kommunstyrelsen drev vi på för att få till en ombyggnation av den fjärde våningen till undervisningslokaler. Vi ser att det är möjligt att göra så och vi är också övertygade om att det är bra inte bara för skolan utan också för Borås Stad eftersom vi har skriande brist på skollokaler.

I sitt tal idag på invigningen sa Lena Palmén (S) att om det är görligt så ska en ombyggnation till skollokaler ske för våning fyra. Jag hoppas verkligen att det blir snabba besked från de rödgröna och att frågan, likt en del andra frågor, inte dras i långbänk.

Bodaskolans våning fyra behövs som skollokaler! Bygg om dem nu!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Almedalen 2016 – EU, järnväg och enkla jobb!

Almedalen på Gotland, dit politiker och representanter för näringsliv, offentlig sektor och andra organisationer, vallfärdade under förra veckan är en mötesplats utan like. Det råder en öppen atmosfär och det är enkelt att slå sig i slang med nästan vem som helst. Undertecknad deltog i Almedalen från lördag till tisdag och jag skulle vilja berätta om tre saker som jag tyckte var särskilt intressant.

IMG_1404

  • Jan Björklund, Liberalernas partiledare, var först ut och talade på söndagen. Jans tal avvek från de andras eftersom han valde att ägna nästan hela talet åt EU, den europeiska gemenskap mellan 28 stater som nu i och med Storbritanniens utträde står inför en utmanande framtid. Hur ska de framtida relationerna med Storbritannien utformas, vad ska hända med alla de EU-medborgare som bor och verkar i EU och hur ska EU utvecklas för att få en ökad demokratisk legitimitet och bli en konkurrenskraftigare del av världen? Frågorna är många och just därför var det glädjande att höra Jans engagemang för den europeiska gemenskapen. Jan berörde att allt fler partier nu ser en chans att använda EU och Bryssel som en spottkopp, som politiker i Storbritannien gjort under 30 års tid. Slutsatsen att EU ska avskaffas eller minskas är helt fel, istället är det precis tvärt om. Såhär formulerade Jan det: Min slutsats är den motsatta; många människor är besvikna på att EU-samarbetet inte har levererat mer. EU klarade inte av att förebygga finanskrisen som ledde till ökad arbetslöshet. EU har inte lyckats göra Europa tillräckligt konkurrenskraftigt mot ett ekonomiskt snabbväxande Asien. Eu har haft svårt att hantera flyktingkrisen. EU har haft svårt att enas mot Putin….. Lösningen är inte mindre europeiskt samarbete. Lösningen är mer sammarbete – tillsammans i Europa! Liberalerna har alltid varit det parti i Sverige som brinner starkast för det europiska samarbetet och för de värden som EU står för. Europa har haft tillräckligt med krig och förtryck. EU är i grund och botten ett fredsprojekt som syftar till att Europa ska förskonas krigets plågor. Sverige ska tillhöra EU:s kärna och Sverige ska driva på för mer europeiskt samarbete, det är Liberalernas förslag. Jans tal var modigt – EU är inte alltför populärt i Sverige. Därför var det modigt och viktigt att Jan höll det tal han höll.IMG_1410
  • På ett seminarium anordnat av Sverigeförhandlingen kom nyheten att förhandlingen föreslår regeringen att byggstarta sträckan Järna-Jönköping redan 2017, eventuellt med fortsättning direkt söderut mot kontinenten. Det är bra att förhandlingen ser positivt på förutsättningarna för byggnationen och att den kan komma igång snart. Däremot är det mer tveksamt om hur nyheten om byggnationen Järna-Jönköping ska tolkas. Jag befarar att det kan innebär att sträckan Göteborg-Borås-Jönköping får en lägre prioritet och byggs senare vilket självfallet vore mycket dåligt. Det går dock inte i dagsläget utifrån den information som finns att säkert veta, men jag befarar att det kan vara så.
  • Vad är framtidens arbetsplatser? Hur kommer de se ut, vad kommer jobben att innebära och vilka kommer få dem respektive inte få dem? Framtidens arbetsmarknad är en utmaning i Sverige såväl som i världen, men kanske allra tydligast i Sverige. Digitalisering och fortsatt automation är en del av utmaningen medan en annan handlar om tillgången till olika slags jobb med olika svårighetsgrad. I Sverige råder det brist på så kallade enkla jobb, det vill säga jobb som inte kräver någon omfattande utbildning. Samtidigt är det där arbetslösheten är som störst. Problemet är att vi i Sverige har väldigt svårt att tala om enklare jobb till lägre löner. Det som glöms bort är att det inte handlar om att sänka löner, det handlar om att växla bidrag till lön och göra att fler människor får en lön att leva på. Liberalerna har föreslagit att det införs en anställningsform som vi kallar startjobb. Läs mer om det här! Ett startjobb ska vara en väg in på svensk arbetsmarknad. Anställningsformen ska vara tillgänglig för nyanlända invandrare de första fem åren i Sverige och för unga upp till 23 års ålder. Den ska kunna ingås oavsett kollektivavtalsområden och det ska inte vara möjligt att sluta avtal som förhindrar startjobbsanställningar. För den enskilda innebär ett startjobb en lön på minst 11 500 kronor efter skatt. Det är en högre månadsinkomst än hos 2,1 miljoner svenskar från 19 år och uppåt (RUT 2016:175, 2016-02-04).

Mina tre reflektioner från besöket i Almedalen handlar alltså sammanfattningsvis om behovet av mer samarbete inom EU, om viss oro för att byggnationen av Götalandsbanan kommer att bli en utdragen historia för Borås och om behovet av nya arbetsplatser och jobb med olika kvalifikationer.

Trevlig sommar!
Morgan

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar