Almedalen 2016 – EU, järnväg och enkla jobb!

Almedalen på Gotland, dit politiker och representanter för näringsliv, offentlig sektor och andra organisationer, vallfärdade under förra veckan är en mötesplats utan like. Det råder en öppen atmosfär och det är enkelt att slå sig i slang med nästan vem som helst. Undertecknad deltog i Almedalen från lördag till tisdag och jag skulle vilja berätta om tre saker som jag tyckte var särskilt intressant.

IMG_1404

 • Jan Björklund, Liberalernas partiledare, var först ut och talade på söndagen. Jans tal avvek från de andras eftersom han valde att ägna nästan hela talet åt EU, den europeiska gemenskap mellan 28 stater som nu i och med Storbritanniens utträde står inför en utmanande framtid. Hur ska de framtida relationerna med Storbritannien utformas, vad ska hända med alla de EU-medborgare som bor och verkar i EU och hur ska EU utvecklas för att få en ökad demokratisk legitimitet och bli en konkurrenskraftigare del av världen? Frågorna är många och just därför var det glädjande att höra Jans engagemang för den europeiska gemenskapen. Jan berörde att allt fler partier nu ser en chans att använda EU och Bryssel som en spottkopp, som politiker i Storbritannien gjort under 30 års tid. Slutsatsen att EU ska avskaffas eller minskas är helt fel, istället är det precis tvärt om. Såhär formulerade Jan det: Min slutsats är den motsatta; många människor är besvikna på att EU-samarbetet inte har levererat mer. EU klarade inte av att förebygga finanskrisen som ledde till ökad arbetslöshet. EU har inte lyckats göra Europa tillräckligt konkurrenskraftigt mot ett ekonomiskt snabbväxande Asien. Eu har haft svårt att hantera flyktingkrisen. EU har haft svårt att enas mot Putin….. Lösningen är inte mindre europeiskt samarbete. Lösningen är mer sammarbete – tillsammans i Europa! Liberalerna har alltid varit det parti i Sverige som brinner starkast för det europiska samarbetet och för de värden som EU står för. Europa har haft tillräckligt med krig och förtryck. EU är i grund och botten ett fredsprojekt som syftar till att Europa ska förskonas krigets plågor. Sverige ska tillhöra EU:s kärna och Sverige ska driva på för mer europeiskt samarbete, det är Liberalernas förslag. Jans tal var modigt – EU är inte alltför populärt i Sverige. Därför var det modigt och viktigt att Jan höll det tal han höll.IMG_1410
 • På ett seminarium anordnat av Sverigeförhandlingen kom nyheten att förhandlingen föreslår regeringen att byggstarta sträckan Järna-Jönköping redan 2017, eventuellt med fortsättning direkt söderut mot kontinenten. Det är bra att förhandlingen ser positivt på förutsättningarna för byggnationen och att den kan komma igång snart. Däremot är det mer tveksamt om hur nyheten om byggnationen Järna-Jönköping ska tolkas. Jag befarar att det kan innebär att sträckan Göteborg-Borås-Jönköping får en lägre prioritet och byggs senare vilket självfallet vore mycket dåligt. Det går dock inte i dagsläget utifrån den information som finns att säkert veta, men jag befarar att det kan vara så.
 • Vad är framtidens arbetsplatser? Hur kommer de se ut, vad kommer jobben att innebära och vilka kommer få dem respektive inte få dem? Framtidens arbetsmarknad är en utmaning i Sverige såväl som i världen, men kanske allra tydligast i Sverige. Digitalisering och fortsatt automation är en del av utmaningen medan en annan handlar om tillgången till olika slags jobb med olika svårighetsgrad. I Sverige råder det brist på så kallade enkla jobb, det vill säga jobb som inte kräver någon omfattande utbildning. Samtidigt är det där arbetslösheten är som störst. Problemet är att vi i Sverige har väldigt svårt att tala om enklare jobb till lägre löner. Det som glöms bort är att det inte handlar om att sänka löner, det handlar om att växla bidrag till lön och göra att fler människor får en lön att leva på. Liberalerna har föreslagit att det införs en anställningsform som vi kallar startjobb. Läs mer om det här! Ett startjobb ska vara en väg in på svensk arbetsmarknad. Anställningsformen ska vara tillgänglig för nyanlända invandrare de första fem åren i Sverige och för unga upp till 23 års ålder. Den ska kunna ingås oavsett kollektivavtalsområden och det ska inte vara möjligt att sluta avtal som förhindrar startjobbsanställningar. För den enskilda innebär ett startjobb en lön på minst 11 500 kronor efter skatt. Det är en högre månadsinkomst än hos 2,1 miljoner svenskar från 19 år och uppåt (RUT 2016:175, 2016-02-04).

Mina tre reflektioner från besöket i Almedalen handlar alltså sammanfattningsvis om behovet av mer samarbete inom EU, om viss oro för att byggnationen av Götalandsbanan kommer att bli en utdragen historia för Borås och om behovet av nya arbetsplatser och jobb med olika kvalifikationer.

Trevlig sommar!
Morgan

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Ska det vara fri dragningsrätt på attraktiv kommunal mark?

Det låter kanske inte som en kontroversiell eller ens en svår fråga, men det är både kontroversiellt och svårt. Låt mig berätta varför.

Borås Stad är en stor markägare av central och mycket attraktiv mark. Kommunen själv kan, och ska, inte i alla lägen exploatera marken för kommunal verksamhet eller för andra allmänna intressen. Men marken ska självfallet inte ligga för fäfot, den ska användas för bästa möjliga ändamål.

Hur avgöras då vad som är bästa möjliga ändamål? Det kan exempelvis ske genom att en privat exploatör uppmärksammar kommunen på att de skulle kunna bygga bostäder på marken. Det händer ofta, kommunen uppvaktas i olika frågor om att bygga bostäder eller annan verksamhet på kommunal mark.

Det är detta som är pudelns kärna. Ska kommunen ge rätt för den som först ställer frågan till kommunen om en viss mark att exploatera den? Ska det vara fri dragningsrätt på attraktiv kommunal mark? Eller ska kommunen låta olika företag tävla om hur en viss mark ska användas?

Idag saknar vi i Borås Stad rutiner för hur vi hanterar situationer när företag begär markanvisning för kommunal mark. Det skapar en osäkerhet som kan skada Borås Stad men som också gör det osäkert för företagare som är intresserade av att bygga vad som egentligen gäller i Borås. Därför är riktlinjerna för markanvisning som kommunen arbetar med ett mycket viktigt dokument.

Men hur är det då, hur ska kommunen fördela centrala tomter? Mitt svar är att kommunen som huvudregel ska göra en markanvisningstävling, det vill säga låta olika intressenter presentera olika förslag för ett markområde utifrån vad kommunen vill se för inriktning på området. Genom markanvisningstävlingar säkerställer Borås Stad en god konkurrens om markområden samtidigt som möjligheterna öppnas för andra byggare än dem som har god lokalkännedom. Det vore bra för Borås att bredda antalet intressenter vid byggnationer.

Bilder 2014-02-11 032

Viskaholm, ett attraktivt område som dock inte varit i kommunal ägo men som angränsar till Krokhallsberget som ägs av kommunen. 

Är det kontroversiellt? Ja det är det för det innebär att den som kommer med en initial förfrågan om ett markområde inte kan räkna med att själv få exploatera marken. Det kan bli så att någon annan kommer med en bättre idé, som gör att de istället får möjligheten att exploatera marken.

Som liberal är jag positiv till marknadskrafterna. Konkurrensen som finns i marknadsekonomin skapar ständiga förbättringar, visar på olika alternativa lösningar, sänker priser och eller förbättrar kvalitet. Konkurrens är bra, även i fråga om kommunal mark. Därför förordar jag markanvisningstävlingar.

Det är skillnad mellan att vara ”pro-business och pro-market”. Liberalerna är för marknaden, inte för enskilda företag. Därför förordar vi konkurrens om att få exploatera attraktiv kommunal mark.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Rya åsar – nu med tillgänglighetsanpassad slinga!

2013 lämnade jag in en motion om att skapa en tillgänglighetsanpassad slinga inom naturreservatet Rya åsar.

Rya åsar är ett av de mest spännande naturområdena i Sjuhäradsbygden. Reservatet har en omväxlande natur och ligger nära Borås centrum. Området har unika värden för det rörliga friluftslivet och är cirka 550 hektar stort. De många stigarna passerar vackra naturavsnitt och leder fram till trevliga picknickplatser och små sjöar. Utsikten och ensamheten med naturen som man kan uppleva på Rya åsar går inte att hitta på andra ställen i Borås.

Nu är slingan i princip färdig. Motionen bifölls 2014 och nu under våren har kommunens OSA-grupper arbetat med att bygga spångar, bänkar, grusa upp med mera.

Även den som har svårt att röra sig, sitter i rullstol eller liknande behöver kunna komma ut i naturen för att njuta av fågelsång, dofterna eller bara för att titta på den vackra skogen. Nu är det möjligt vilket jag är mycket glad över!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Visst ska vi bygga Götalandsbanan!

I BT den 30 maj rapporteras om att Liberalerna svänger om Götalandsbanan med höghastighetståg, vilket även DN rapporterat om. Jag kan förstå hur riksdagsgruppen resonerat när de oroar sig för att projektet blir en gökunge som tränger undan andra investeringar i infrastruktur. Och visst, de offentliga finanserna visar underskott.

Men, beaktat ränteläget torde det knappas kunna finnas något gynnsammare läge att göra stora investeringar än nu. Infrastrukturen är eftersatt i riket som helhet. Pendlingen mellan Göteborg och Borås behöver förbättras men också mellan Borås och Jönköping. Vi behöver ny järnväg!

Undertecknad och Liberalerna i Borås förespråkar att Götalandsbanan byggs genom de stora städerna (Landvetter) Borås-Jönköping-Linköping-Norrköping men som konventionell järnväg med dubbelspår, vilket tillåter hastigheter på 250 kilometer i timman.

I BT den 1 april fanns en artikel från mig, Patric Cerny och Anna Svalander som avslutades såhär:

Borås och Sverige behöver en ny stambana, men inte till vilket pris som helst och inte på bekostnad av det regionala pendlandet. Vi föreslår att Götalandsbanan byggs med dubbelspår och kapacitet för tåg upp till 250 km/tim och prioriterar pendlandet till och från Göteborg/Landvetter med stationer på självklara orter som Bollebygd, Borås, Ulricehamn och Jönköping och vidare upp till Stockholm. Även det är en stor investering, men betydligt mindre och med bättre samhällsekonomisk effekt än Sverigeförhandlarnas höghastighetståg som bara prioriterar resan mellan Göteborg och Stockholm.

En järnvägsförbindelse från Västsverige och österut har många fördelar och Götalandsbanan öppnar upp för nya arbetsmarknadsregioner, att bo i Jönköping och jobba i Borås eller Göteborg till exempel. Det underlättar också för många människor att ta sig till Landvetter och vidare ut i världen och förbindelserna till och från Stockholm förbättras betydligt för stora områden runt hela Götalandsbanan. Självklart skall det finnas stationer i både Ulricehamn och Bollebygd, vilket inte finns med i Sverigeförhandlingens nuvarande förslag om höghastighetståg.

 Våra förslag är att

 • Slopa idén med höghastighetståg Göteborg och Stockholm med 2 timmars restid.
 • Bygg ut Götalandsbanan för snabbtåg (250 km/tim) vilket sänker kostnaderna dramatiskt.
 • Prioritera den regionala pendeltrafiken till och från Göteborg med stationer i Bollebygd och Ulricehamn.

Morgan Hjalmarsson (L)                               Anna Svalander (L)
Kommunalråd Borås                                     Kommunstyrelsen Borås, Partistyrelen Liberalerna

Patric Cerny (L)
Ordförande Liberalerna Borås

Liberalerna Borås står fast vid att vi behöver Götalandsbana, men utan höghastighetstågen!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Kyrkoherden och Borås pastorat.

 Den 25 maj besökte jag Borås pastorat och träffade kyrkoherde Stefan Hiller och Kyrkorådets ordförande Jan G Nilsson. I mitt uppdrag som kommunalråd ingår att besöka olika företag, verksamheter och föreningar i kommunen och höra hur de har de, vad de tycker fungerar bra och dåligt i kommunen samt om vi kan finna sätt att med gemensamma krafter utveckla Borås.

Besöket hos Borås pastorat inleddes med att kyrkoherden berättade om kyrkans organisation, som innefattar cirka 150 anställda. Kyrkan arbetar efter ett dokument, ”Vävd av många” som anger identitet och inriktning för Borås pastorat. Däri framgår bland annat följande:

 • ”Så som livet förändras, förändras också kyrkan”. Borås pastorat bildades 2014 och består av församlingarna Caroli, Gustav Adolf och Brämhult. Pastoratet hör till det tusenåriga Skara stift.
 • Pastoratet täcker cirka 70 000 invånare varav 40 000 är medlemmar i Svenska kyrkan. Förutom nämnda kyrkor ingår Byttorpskyrkan, Dammsvedjans kyrka, Hässleholmens kyrka samt Sjöbokyrkan.
 • ”Där människor finns, där ska också Borås pastorat finnas”. Kyrkan har präster på Högskolan, SÄS samt på häktet och fängelset.
 • Kyrkan driver förskolor
 • Kyrkan samverkar med kommunen i det palliativa arbetet och i den så kallade POSOM-gruppen.

I dokumentet finns tre utvecklingsområden: dop, gudstjänst och idealitet. Stefan och Jan berättade om dopet som alltjämt är en populär ceremoni och att det under Pride-festivalen ska finnas ”drop in dop”. Gudstjänsterna besöks av i snitt 70 personer per kyrka och tillfälle. Söndagen är, sa Stefan, hotad som vilodag. I ett höghastighetssamhälle är det viktigt med en dag för återhämtning och reflektion och han hoppades på att fler använda söndagen för just det.

Kyrkoherden

Från vänster; Stefan Hiller, Jan G Nilsson och undertecknad. 

Inom ramen för kyrkans idealitet och diakoni finns cirka 700 ideellt engagerade i pastoratet, som tillsammans lägger uppemot 40 000 timmar om året i den kyrkliga verksamheten. Där finns ett stort socialt ansvar. Kommunen har stor nytta av det sociala arbete som kyrkan utför, om det råder ingen tvekan.

Avslutningsvis, tack Stefan och Jan för att ni tog er tid att berätta om er verksamhet och om hur ni ser på Borås.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nytt bostadsområde i anslutning till Nordskogen!

I BT den 25 maj står att läsa om planer på 300 nya bostäder strax norr om Nordskogen, vid rondellen som förbinder Sjöboleden med gamla Sjöbovägen. Det är Boråsföretaget Husarvid som köpt området tillsammans med ett annat bolag och planen är att inom några år kunna uppföra uppemot 300 nya bostäder, både villor och flerbostadshus. Husarvids VD Anders Arvidsson säger i artikeln ”Vi tror att det här är rätt sida av stan att bygga och att många som bor på Sjöbo kan lockas att flytta hit”. Det är en uppfattning som jag delar helt och fullt.

Mitt förslag att bygga bostäder på Nordskogen visar att det tillsammans med Husarvids byggnation kommer att finnas goda förutsättningar för tillväxt i området. Det kommer att finnas underlag för kommersiell service, förskola med mera. Kollektivtrafiken kan utökas om/när underlaget växer.

Kommunfullmäktige biföll i december 2015 min motion och uppdrog till Samhällsbyggnadsnämnden att pröva en ändring av detaljplan. Jag utgår från att nämnden tar sitt uppdrag på allvar och ser möjligheterna som finns. Bostadssituationen i Borås är akut, och genom en bostadsbyggnation på Nordskogen finns en del av lösningen.

Jag tycker det är mycket glädjande att fler ser potentialen i området Nordskogen/Tosseryd och önskar Husarvid all lycka till med sitt bostadsbyggnadsprojekt.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

”Det enda som är beständigt är geografin”

Torsdagen den 20 maj besökte jag Swedbank Sjuhärad med huvudkontor här i Borås. Besöket på banken är ett i raden av företags- och verksamhetsbesök som jag kontinuerligt genomför. Swedbank Sjuhärad är den största banken i de fyra kommuner där banken finns, vilka är Borås, Bollebygd, Mark och Svenljunga, och har en marknadsandel mot privatkunder på cirka 50 procent. Banken har kontor i Borås, Bollebygd, Dalsjöfors, Fristad, Kinna, Sandared, Svenljunga och Sätila.

Jag togs emot av VD Bosse Johansson som informerade om banken i allmänhet innan vi kom in på diverse makroekonomiska diskussioner, betydelsen av ränta under 5000 år, vad som händer när det är som nu och räntan är negativ, läget i Boråsregionen och så vidare. Den negativa räntan är ett experiment som pågår över stora delar av världen och det är första gången på 5000 år som räntan är just negativ. Syftet är ju från Riksbankens sida att stimulera konsumtionen genom att göra sparandet mindre attraktivt. Det går väl sådär kunde vi konstatera eftersom hushållen upplever att den negativa räntan är en indikation på att något inte står riktigt rätt till och därför vinnlägger sig om att spara pengar för händelse av sämre tider. Men, alternativen är inte så många och den negativa räntan fortsätter nog i något år till. Det är framförallt politikens ansvar att ta tag i hushållens skuldsättning, som är högst problematisk, genom till exempel avskaffade ränteavdrag och fastighetsskatt.

Efter dessa något mer filosofiska diskussioner fortsatte vi till HC Ackermann som är chef för privatmarknaden och tillika vice VD. Han informerade om att konkurrensen om privatkunderna har hårdnat och att privatkunderna har blivit betydligt mer medvetna om konkurrenssituationen inom till exempel bolånemarknaden. Vi diskuterade också bankens möte med kunderna, som nu främst sker genom de olika digitala lösningar som finns. Dock är det personliga mötet med bankens representanter fortfarande viktigt vid större affärer och många uppskattar att ha banken att rådgöra med inför större affärer.

Vi fortsatte vidare till företagsavdelningen där biträdande kontorschef Ulrika Jansson tog emot. Hon informerade om utvecklingen i Boråsföretagen och nämnde särskilt att i Boråsregionen arbetar många företag med import, till skillnad från många andra delar av riket där det är exporten som dominerar. Importberoendet innebär att nu när kronan är svagt värderad är det en fördel för exporten som kan säljas billigt medan importen blir dyrare. Svenskarna blir alltså fattigare i relation till omvärlden. Vi talade vidare om den sedan länge etablerade entreprenörsanda som finns i Sjuhäradsbygden och vad det betyder för företagsavdelningen. Många startar företag och då är banken behjälplig med ett helhetsupplägg för affärerna.

Besök Swedbank

Från vänster Ulrika Jansson, undertecknad och Bosse Johansson. Notera det vackra Boråsmotivet i bakgrunden. 

Avslutningsvis, hur ser då banken och VD Bosse Johansson på framtiden för Boråsregionen? Fördelarna överväger men det finns orosmoln. Importföretagen kan vara känsliga för en förstärkning av kronkurs och digitaliseringen skapar utmaningar för handelsföretagen, men det är ju också en stor möjlighet. ”Det enda som är beständigt är geografin” säger Bosse och geografin talar till Borås fördel. Närheten till Landvetter, Göteborg, Göteborgs hamn med mera gör att Borås har goda förutsättningar för en fortsatt stark utveckling.

Tack Bosse, HC och Ulrika för att ni tog er tid och informerade om banken och om er syn på utvecklingen i Borås på ett förträffligt sätt!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar