Besök på Sagaform!

Kontinuerligt genomför jag verksamhetsbesök och igår var turen kommen till Sagaform. Bolaget är ett känt boråsföretag, jag vågar till och med kalla det för ett prestigemärke i Borås. För den som inte känner till Sagaform så beskrivs företaget såhär:

”Sagaform vill vara det självklara valet när det gäller presenten till värdparet på lördagens middagsbjudning eller till den nyinflyttade grannen som ska känna sig välkommen. Eller varför inte till oss själva för att skapa lite glädje i vår egen vardag? 

Presentmarknaden är oändlig och vår ambition är att Sagaforms produkter alltid ska finnas med som ett självklart alternativ, med andra ord står Sagaform för produkter som skänker glädje och ett lustfyllt leende hos mottagaren.

För att möjliggöra detta samarbetar vi med Sveriges främsta formgivare. Formgivare som är väl insatta i varumärkets kärnvärden och som alltid håller sig ajour med heminredningstrender och aktuella livsstilar, ett måste för att kunna tillgodose våra kunder med förstklassig skandinavisk design

Vi ställer höga krav på våra leverantörer och hög kvalitet på våra produkter är ett måste för att berättiga en plats i Sagaforms sortiment. Så varmt välkommen till Sagaforms lustfyllda värld.”

Företaget har cirka 30 anställda i Borås och har sitt kontor uppe vid Hulta, granne med Volvo med flera bilföretag. Förutom administration, försäljning och e-handel har de också ett stort lager på plats. Företaget sköter i princip all sin logistik på plats och packar om, skickar ut till kunder och så vidare. För många boråsare är nog platsen väl känd, då de regelbundet har utförsäljningar på lagerytan.

Jag träffade Johan Linde, VD, och vi pratade en hel del om företagets utveckling och om hur det fungerar för företaget att vara lokaliserade i Borås. Det mesta fungerar bra, men det finns vissa problem med rekrytering av spetskompetens. Att anställa personal inom lager, administration, e-handel och liknande tjänster är inga problem. Men att få fatt på designers och ekonomer har visat sig vara svårare.

Designdelen har lösts genom att företaget arbetar mycket med fristående designers, vilket också skapar stor frihet för företaget. Att de däremot hade svårt att rekrytera bra ekonomer i Borås bekymrar mig, vi har ju trots allt civilekonomutbildningen på högskolan.

Sagaform ingår sedan ganska många år i Torsten Janssons företagskoncern New Wave som spänner över ett stort verksamhetsområde. Företaget har sitt huvudsäte i Göteborg, men det finns inga planer på att flytta verksamheten från Borås. Däremot kanske Viared skulle locka dem, det diskuterade vi i alla fall!

Tack för ett bra besök på Sagaform och tack Johan Linde för en trevlig och nyttig pratstund.

Sagaform Johan Linde

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

FP splittrar inte Allianspartierna.

Borås Tidning har idag en osignerad ledare som skuldbelägger Folkpartiet för den splittring som uppstått mellan Allianspartierna. Det måste tydligen även för ledarsidan klargöras att det är Moderaterna som skapat den splittringen genom att skriva en överenskommelse tillsammans med Socialdemokraterna.

Det är inte konstigt att Moderaternas agerande har skapat stor besvikelse i borgerligheten. Den besvikelsen måste också väljarna få ta del av, så att de vet vilka känslor deras valda företrädare har.

Det är ganska tydligt att det inte bara är Folkpartiet som känner besvikelse och frustration över Moderaternas agerande. Den 18 mars kommenterar KD och C frågan i BT:

”Vad anser du om uppgörelsen?

Falco Güldenpfennig (KD): Jag är besviken. Alliansen har sagt att vi ska hålla ihop trots att alla har erbjudits en uppgörelse. Kristdemokraterna har efter ingående diskussioner beslutat att tacka nej.

Kerstin Hermansson (C): För Centerpartiet är det otänkbart att samarbeta med de rödgröna och vi har sagt nej till att diskutera samarbete med S. Jag känner besvikelse över att Alliansens samarbete bryts.

Jag vill bemöta två av de påståenden som finns i ledaren.

  1. ”han låter partikamrater skriva arga insändare”. Liberala ungdomsförbundets ordförande tillsammans med dess förre ordförande skrev i lördags en debattartikel på ämnet. De företräder just ungdomsförbundet och för mig är det en mycket viktig princip att inte lägga mig i vad ungdomsförbundet tycker. Jag hade ingen förhandsinformation om att artikel skulle publicerades, och jag ska självfallet inte ha den informationen. Det är dem helt fritt att publicera de åsikter de vill.
  2. Vad gäller den valtekniska samverkan som finns mellan Allianspartierna så är det en förhandlingssituation där ingen från början har några givna poster. Utifrån styrkeförhållandena sker sedan förhandlingar, och förhandlingarna har slutat så att Folkpartiet har ett kommunalråd. Det insinueras att jag egentligen skulle sitta på ett Moderat-mandat, men inget kunde vara mer fel. Det är en gammal princip att det nästa största partiet i borgerligheten har ett kommunalråd. Om det skulle ske proportionella val till kommunalrådsposterna skulle FP, C och KD få ett kommunalråd tillsammans. Utan ett sådant valtekniskt samarbete skulle den andra kommunalrådsplatsen i opposition tillfalla Sverigedemokraterna och inte Moderaterna.

Jag hymlar inte med den stora besvikelse över Moderaternas agerande som jag och mitt parti känner. Vi har varit mycket stolta övar det samarbete som vi haft med de övriga borgerliga partierna vilket resulterat i att vi för första gången på 20 år fått igenom en ren, borgerlig, budget. Under snart 20 år har vi haft ett gott samarbete och vi har hållit ihop i stort och smått. Gemensam budget, gemensamma förslag, en gemensam plattform 2014 med mera. Vi höll en gemensam, helt enig, linje under de förhandlingar som i omgångar skett med de rödgröna. Vi var stolta över vad vi åstadkom tillsammans.

För Folkpartiet är det en mycket udda känsla att bli beskyllda för att vara den som splittrar borgerligheten. Det är Moderaterna som gjort det genom att skriva en överenskommelse tillsammans med Socialdemokraterna. För den borgerliga väljare som beklagar att förtroendet har skadats och att samarbetet hänger löst är det till Moderaterna som väljaren måste vända sig med sina frågor.

Våra gemensamma värderingar med Allianspartierna består, och politiska initiativ i borgerlig anda kommer alltid att få vårt stöd liksom vi hoppas på stöd från de övriga partierna på samma sätt.

Min och Folkpartiets största förhoppning är att efter 2018 års val styra Borås tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Elbussar i stadstrafiken!

Idag skriver jag i Borås Tidning om elbussar, som jag är övertygad om är framtiden!

Försöket med en elbuss i stadstrafik i Borås var en succé! Tiden är inne för oss att gå över till elbussar i stadstrafiken. Fördelarna med det är många. En elbuss är hållbar ur tre olika perspektiv, ekologiskt, socialt och ekonomiskt som är de perspektiv som definierar hållbarhet. Låt mig förklara varför. Elbussen är ekologiskt hållbar då den drivs av elektricitet som är producerad på ett klimatneutralt sätt. Den svenska elproduktionen med vattenkraft, kärnkraft och förnyelsebara energikällor är en utmärkt bas att köra bussar på. Men det är inte bara det att elproduktionen är miljövänlig, även när bussarna är i drift är de miljövänliga. Utsläppen och föroreningarna är så minimala de kan bli. Följden blir minskade luftföroreningar och minskad klimatpåverkan.

Även socialt är elbussar hållbara. Mätningar som miljökontoret gjorde på Åsbogatan visar att elbussarna bullrar hela 10 decibel mindre än vad biogasbussarna gör. Det är en stor vinst och 10 decibel är mycket på bullerskalan. Dessutom är bussarna mjuka att åka och det underlättar för passagerare och förare.

Ur ett ekonomiskt perspektiv tycks elbuss också vara ett attraktivt alternativ. Det ekonomiska perspektivet måste beaktas och här tycks det tala tydligt till elbussarnas fördel. Driftkostnaden per kilometer uppgår enligt en preliminär bedömning till 1 krona för en elbuss jämfört med knappt 8 kronor för en biogasbuss. Elbussen är dyrare att köpa in men med lägre driftkostnad sparar vi in de pengarna.

Vi liberaler är alltid positiva inför framtiden. Det beror på att vi litar på de tekniska framsteg som ständigt sker. Här har vi nu ett tydligt sådant, ett framsteg som ingen trodde på för inte så många år sedan. Vi ser att Volvo AB, som BT rapporterad om i förra veckan, satsar stort på elbussar och att dessa ska i drift på prov redan i sommar. Elbussar kommer att göra det kollektiva resandet miljövänligare och bekvämare. På vägen mot ett hållbart samhälle åker i alla fall jag elbuss!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Besök på Skogsavdelningen!

Igår besökte jag Skogs- och Parkavdelningen på Tekniska förvaltningen. Jag gör kontinuerligt olika slags besök i verksamheter, kommunala och privata. Nu var tiden inne för att fördjupa sig i en av kommunens verksamheter.

Skogs- och Parkavdelningen sorterar under Tekniska förvaltningen som ingår i det programområde som jag har ansvar för att bevaka. Det var chefen för skogsavdelningen, Olle Svensson (mer känd som ”Olle på skogen”), som höll i den eftermiddag som jag spenderade på avdelningen.

Vi inledde med att besöka Björbostugan och Gröna vägen, som är en rehabiliteringsinsats som Tekniska förvaltningen bedriver i samverkan med samordningsförbundet. Gröna vägen har varit ifrågasatt av de rödgröna som inte i sitt budgetförslag avsatte resurser för arbetet. I vår budget avsatte vi de 500 tkr som krävs för vi är övertygade om att det är en bra verksamhet. Det var också den uppfattning jag fick vid besöket på plats.

Efter besöket på Björbostugan och Gröna vägen förflyttade vi oss till Kyllared där en del av avdelningens OSA-grupper har sin utgångspunkt. OSA betyder offentligt skyddad anställning och här arbetar människor med olika bekymmer. Det kan handla om en funktionsnedsättning eller om ett missbruk. Peter Rydén, enhetschef, berättade tillsammans med arbetsledaren Per Johansson om arbetet som bedrivs på OSA-enheten. Det handlar om att sköta naturreservat, snickra, vara behjälpliga i Djurparken, målerier, röjning av sly och diverse skogsarbete med mera. Det är ett mycket värdefullt arbete som utförs. Förutom själva arbetsinsatsen har det ett stort socialt värde att människor har en sysselsättning med rutiner, krav och liknande som skapar struktur i vardagen.

Dagen avslutades med att vi besökte den avverkning som påbörjats med anledning av EMC på Sobacken. Enhetschefen för Skogsenheten, Kent Claesson, informerade om arbetet och om den tidspress som gäller för att bygget av EMC ska komma igång i tid.

Tack Olle, Peter, Per och Kent för en mycket trevlig och intressant eftermiddag!

IMG_2943 IMG_2944 IMG_2947

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Folkpartiet vill flytta berg!

Krokshallsberget utgör en bromskloss i Borås tillväxt. Berget förhindrar den nödvändiga förtätningen av stadskärnan som krävs. Jag och Folkpartiet föreslår att Krokshallsberget tas bort och att ytan används för andra angelägna ändamål. Det krävs i en förtätad stadskärna med ambitioner att växa!

Jag har tidigare argumenterat för bostäder på Viskaholm och det förslaget ser nu ut kunna komma i hamn i och med att Steen & Ström nu vill sälja fastigheten. Det är mycket bra då det kommer att kunna ge oss ett välbehövligt tillskott av bostäder i stadskärnan, dessutom med ett förträffligt läge till kommunikationer. Utöver det har vi i Borås Stads budget 2015 ett uppdrag om en förtätningsstrategi för stadskärnan, som i korthet handlar om hur vi ska gå till väga för att få en stadskärna med tredubbelt fler invånare till 2025. En sådan stadskärna måste vara oerhört väl försörjd med infrastruktur och kollektivtrafik och i en sådan stadskärna ryms inte Krokshallsberget.

Vad fyller berget egentligen för funktion i dagens Borås? Parkeringsgarage, parkeringsplatser på toppen, grönyta, ytor för Trafikverket och kanske något ytterligare. Inget av detta är på något sätt olösligt på en annan plats. Grönytorna är dessutom mycket otillgängliga. Vad värre är så utgör berget en stor barriär från stationen in till centrala Borås. Vi måste öppna upp ytor i staden som gör det enklare och attraktivare att bo och arbeta i Borås. Tas berget bort blir det enklare att se det fina som Borås har att erbjuda. Borås Wäfveris fantastiska kontorslokal, Simonsland och möjligheten att promenera längs Viskan.

I ett Borås med ambitioner att bli en större och mer tätbefolkad stad ryms inte Krokshallsberget. Berget måste bort för att vi ska kunna utveckla Borås på ett bra sätt. I Folkpartiets handlingsprogram står ”Spräng bort Krokshallsberget”. Riktigt så dramatiska behöver vi kanske inte vara. Men en sak är säker, i framtidens Borås behövs Krokshallsbergets yta till annat än parkering.

Om detta har jag spelat in en film. Titta på den här:

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Väska – även på staty i Borås!

Växjö kommun har sagt nej till en staty som avbildar kvinnan som drämde sin handväska mot nynazister på marsch i Växjö 1985. Det var en aktion som kvinnan gjorde för att visa sin avsky mot nazismen. Nu pågår en rörelse över landet som förser statyer med handväskor. Jag har gjort min insats i Borås, närmare bestämt i Stadsparken.

Morgan Väska 018

Bakgrunden är att statyn av Växjö kommun ansågs för våldsam. Kultur och konst är inte enkelt, och ska inte vara enkelt. Det ska vara omdiskuterat och det ska skapa känslor. I dessa tider när yttrandefriheten är hotad är detta särskilt viktigt. Därför har jag försett en staty i Stadsparken med en väska.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Stoppas lägenheter i Pallashuset av Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen, statens förlängda arm i länet, visar prov på maktbegär. Nu hotar de att stoppa höghuset vid Pallas på grund av bullerproblem. Man häpnar över den fyrkantighet och den formalism som Länsstyrelsen visar upp. Bakgrunden är att kommunen har planmonopol, det vill säga det är Kommunfullmäktige som avgöra markanvändningens lämplighet i kommunen. Kommunfullmäktige i Borås har antagit detaljplanen i fråga och får därmed anses tycka att ett höghus på platsen är den lämpligaste markanvändningen.

Nu säger Länsstyrelsen att då huset blir utsatt för buller från alla håll så kan Länsstyrelsen komma att överpröva planen och i värsta fall upphäva den. Den typen av maktutövning kan vi gott vara utan. Lägenheterna kommer att skyddas från buller och det kommer att vara inglasade balkonger som gör att det kommer att gå att vädra på ett bra sätt, vilket Länsstyrelsen ifrågasätter. Det försmädliga är att projekt liknande detta blivit godkända ibland annat Stockholm, så varför det inte skull bli godkänt i Borås är ett mysterium.

Man kan inte annat än förundras över vilka förväntningar det finns på fastigheter i städer. Det är väl tämligen uppenbart att om man vill bo mitt i staden så får det konsekvenser. Det kommer att bullra mer, det finns inte samma tillgång till grönytor som i ytterområden men det är också närmare till affärer, restauranger med mera. Att då bullerfrågan skulle vara en problem för de som väljer att bosätta sig så är jag mycket tveksam till. Den som känner Borås vet att det finns många som bor i betydligt bullrigare lägen som tycker att de går utmärkt. Länsstyrelsen får inte vara en bromskloss i utvecklingen. Hur många hus i New York, London och andra stora städer skulle få godkänt av Länsstyrelsen i Västra Götalands län? Inte många om jag får spekulera.

Förtätningen av Borås stadskärna måste huvudsakligen ske på höjden. Den täta staden är framtiden och det får många positiva konsekvenser, bland annat miljömässiga! Att det inte uppmuntras av staten kan jag bara beklaga.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar