”Försvara Sverige – försvara jobben”

För första gången på åtta år lägger nu Folkpartiet i riksdagen en egen vårmotion. I den kommer Folkpartiets prioriteringar att synas tydligare än vad som var möjligt under Alliansregeringens tid. På samma sätt kommer det nu ske i Borås. Vi i Folkpartiet lägger fram ett eget förslag till budget för 2016. Jämfört med förra budgetarbetet kommer alltså Folkpartiets prioriteringar att bli betydligt tydligare jämfört med i den budget som nu styr Borås.

Men det återkommer vi om till hösten. Nu till vårmotionen i riksdagen.Skärmbild (1)

”Försvara Sverige – försvara jobben”. Fyra ord är en mycket bra sammanfattning på Folkpartiets ekonomiska vårmotionen. Jag ska lyfta fram några av de förslag som Folkpartiet nu presenterar:

Vi börjar med försvaret. Det är alldeles uppenbart att försvaret är underfinansierat. Det är extra allvarligt då den ryska aggressionen gör sig påmind på ett skrämmande sätt. Ukraina invaderas, Krim annekteras, kränkningar mot svenskt luftrum och svenskt territorialvatten genomförs regelbundet. Så kan man fortsätta att räkna upp exempel på den mycket oroande säkerhetspolitiska utvecklingen i vårt närområde.

För Folkpartiet är Sverige värt att försvara, vilket vi skrev på våra affischer i höstens val. Vi vill de kommande åren (2016-19) tillföra Försvarsmakten 17 miljarder kronor, vilket är vad som krävs för att klarar beställd förmåga enligt överbefälhavaren. Det är också vad som krävs för att Sverige ska upplevas ha en (någorlunda) förmåga att skydda sitt territorium.

Vi anser också att värnplikten behöver återinföras för att komplettera yrkesförsvaret och för att i den ganska akuta situationen fylla de luckor som finns i befintlig organisations personalförsörjning.

Dessa satsningar kommer att finansieras fullt ut. Folkpartiet föreslår högre miljöskatter, effektivare statsförvaltning samt höjd skatt på Investeringssparkonton, vilka idag är mycket lågt beskattade.

Att försvara jobben handlar om att värna Sveriges konkurrenskraft. Men det handlar också om att se till att de enskilda individer som är arbetslösa kan komma i egen försörjning – det är en förutsättning för ett självständigt liv.

Regeringen har nu aviserat en hel rad åtgärder som kommer att få effekten fler arbetslösa och färre i sysselsättning. Vi vill självfallet gå åt motsatt håll. Politikens uppgift är att göra det enkelt för marknaden att skapa arbeten, och för det krävs en rad åtgärder:

 • Lägre trösklar in på arbetsmarknaden. Genom en förändrad arbetsrätt där LAS förenklas och kompetens ersätter anställningsår som grund för uppsägning vid turordning.
 • Införa lärlingsanställningar fullt ut. Kombinationen arbete och utbildning, när som i livet när omskolning krävs, kommer att göra det möjligt för fler att få de arbeten som efterfrågas på arbetsmarknaden.
 • Ökad lönespridning. Folkpartiet vill få till stånd trepartssamtal mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna och staten få fram åtgärder som innebär att parterna inte träffar avtal som pressar upp lägstalönerna.
 • En A-kassa för alla. På den moderna arbetsmarknaden behöver alla en bra försäkring. Genom att alla deltar blir kostnaden per person mycket låg.

Att försvara jobben handlar också om att utveckla de reformer för skolan som Folkpartiet tagit fram under Allianspartiernas åtta år i regeringsställning. Folkpartiet tror även fortsatt på att kunskapsskolan är det bästa sättet att ge goda livschanser, för alla. Klassresan börjar i klassrummet och för att fler ska kunna göra klassresan föreslår vi följande:

 • Utredning om förstatligande av skolan
 • Införande av tioårig grundskola genom obligatorisk förskoleklass
 • Särskilt stöd till skolor med ordningsproblem. Ordning och reda är en förutsättning för ett starkt kunskapsfokus. 100 miljoner anslås som stöd till kommuner, vilka ska kunna söka medlen.

Under arbetsmarknadspolitiken sorterar jag även in integrationspolitiken. Ett arbete och svenska språket är det bästa sättet till integration i vårt samhälle. Folkpartiet har presenterat ett antal förslag vars ambition är att stärka integrationen.

Generellt sett är sysselsättningsgraden lägre för utrikes födda än för personer födda i Sverige. Särskilt utrikes födda kvinnors situation på arbetsmarknaden är problematisk. Orsakerna till den lägre sysselsättningsgraden är flera. Låg utbildning, bristande språkkunskaper och svaga eller obefintliga nätverk gör det svårare att få jobb. I vissa fall utestängs utrikes födda på grund av diskriminering.

Bland annat vill vi stärka försörjningskravet vid anhöriginvandring samt stärka jobblinjen för uppehållstillstånd. Vårdnadsbidraget bör avskaffas då det förhindrar människors etablering i samhället.

I Borås återkommer vi med budget under hösten 2015.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nyttoberäkningar och Sverigeförhandlingen – vad händer med Götalandsbanan?

I förra veckan var jag på ett mycket intressant seminarium som SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) arrangerade. Det handlade om vilka nyttor som kan beräknas i och med byggandet av höghastighetsbanan (Götalandsbanan). Det är en enorm investering som kommer att sätta strukturer för Sverige för mycket, mycket lång tid framåt. Det är ju alltid vanskligt att sia om framtiden, men på seminariet gjordes ett försök vad gäller olika nyttor som kan uppstå.

De nyttor som man antagit är följande:

 • Bostadsnytta
 • Restidsnytta
 • Social nytta
 • Miljönytta
 • Arbetsmarknadsnytta
 • Näringslivsnytta

Vad som gäller nu är att kommunen, på det underlag som Trafikverket levererar, ska göra bedömningar av vilka lokala nyttor som kommer att uppstå. Detta kommer inte vara ett enkelt arbete, men jag är alldeles övertygad om att nyttorna på det hela överväger.

Dock gäller det att så tidigt som möjligt finna de svaga punkterna så att dessa kan göras så små som någonsin möjligt. Det finns två uppenbara ”onyttor” med att bygga Götalandsbanan och det är miljön och det är de intrång som kommer ske.

För att börja med miljön så kommer banan att gå avskild från annan infrastruktur och därför skapa en stor barriär i landskapet. Det kommer att kräva stora ingrepp i miljön under byggnationen, men även permanent. Djurlivet kommer försvåras och det kommer krävas olika slags passager för djuren.

Den andra uppenbara onyttan är det intrång som höghastighetsbanan kommer att innebära. För det första kommer intrånget i landskapet skapa en barriär som drabbar friluftslivet, jordbruket, boende och så vidare. Intrånget kommer också att ske i privata fastigheter. Banan är ett riksintresse som kommer att gå fram där staten pekar, vilket innebär att privata fastighetsägare kommer att få vika sig. Det kommer alltså bli expropriation på många håll.

För Borås är mycket ännu oklart, men att banan kommer att kräva stora ingrepp står helt klart. Stationsområdet kommer sträcka sig över 2 kilometer och perrongerna kommer vara 400 meter långa. Det är något nytt i stadsbilden.

På seminariet berättade tjänstemän på Sverigeförhandlingen om hur deras arbete kommer att gå till. De kommer att ta in underlag från Trafikverket och kommunerna och utifrån det försöka bedöma den totala nyttan. När nyttan är bedömd kommer man att förhandla med kommunerna för att finna den lösning som är bäst på de olika platserna i landet.

Trafikverket redogjorde för hur de gör så kallade cost-benefit analyser. Det är ingen enkel materia och den bygger på en mängd antaganden som inte alltid är självklara. Beräkningarna får alltså tas med en nypa salt.

Seminariet avslutades med att SKL redogjorde för hur organisationen ser på kommunal medfinansiering. Grundläggande är att staten måste stå för finansieringen av den nationella infrastrukturen. Det får inte vara så att kommunerna ska behöva bidra med en stor andel av kostnaderna för att bygga ut Götalandsbanan.

För Borås fortsätter nu arbetet med att ta fram underlag inför det material som ska skickas till Sverigeförhandlingen senast den 1/10 2015. Det är en spännande tid för Borås!Morgan SKL GBG

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Folkpartiets riksmöte

I helgen som var hade Folkpartiet Liberalerna riksmöte i Västerås. Som vanligt är det trevligt att träffa andra liberaler och diskutera gemensamma utmaningar, bekymmer och glädjeämnen. Fokus under riksmötet låg på kommunalpolitiska frågor men också, som sig bör i ett idéparti som Folkpartiet, på ideologiska frågor. Jag vill lyfta fram tre punkter som är särskilt viktiga från riksmötet.

1. Jan Björklunds tal

2. Laga mat garanti

3. Sverige – värt att försvara!

Om vi börjar med Jans tal så tycker jag allt som oftast att Jan är en bra talare och denna gång var han bättre än vanligt. Det var ett entusiasmerande tal! Jan betonade att han var missnöjd och besviken med årets valresultat, det sämsta för Folkpartiet sedan katastrofvalet 1998. Men han fokuserade på den utmaning som valresultatet innebär och på hur vi som parti möter det. Partiledningen har initierat en förnyelse som kallas liberal kraftsamling och som är en revansch för de liberala idéerna! Att förnyelse gör ont är inget att hymla med och vi kommer att behöva ompröva tidigare ställningstaganden. I ett idéparti är det självklart att frågor omprövas efter hand, och det måste vi kanske bli än bättre på.

En annan sak som Jan framhöll som särskilt viktigt framöver är välfärdsfrågorna. För Folkpartiet, som värnar om de svaga individerna i samhället, är välfärdsfrågorna av stor vikt. Det handlar om att prioritera individer över system, om att ta tillvara de enskildas kraft och förmåga i välfärden och att betona de utsattas rättigheter.

Folkpartiets socialliberala politik för mig in på den satsning som vi nu föreslår som handlar om rätt för äldre med hemtjänst att få lagad mat hemma. Många äldre är ensamma, och i ensamhet blir de små glädjeämnena viktigare. Vi som befinner oss mitt i livet med jobb och aktiviteter glömmer bort att det som är världsligt för oss, kan vara livskvalitet för någon annan. Vi som hafsar i oss maten mellan möten och andra aktiviteter och sällan tänker på att maten kan vara dagens höjdpunkt.

Men den är det för många äldre ensamma människor. Dofterna kan förnimma om minnen från förr; smakerna förknippas med social gemenskap. Matlagningen, att skala potatisen, stekoset i köket, doften av maten, att duka prydligt.

Därför tycker vi att det är grundläggande att de äldre som så vill ska kunna få lagad mat i sitt hem.

Att Sverige är värt att försvara är säkert de flesta överens om – i teorin! I praktiken är det endast Folkpartiet som har visat vilja att skjuta till de medel till försvaret som ÖB har sagt krävs för att nu upp till en grundläggande nivå. Allan Widman, ordförande i försvarsutskottet, och undertecknad skrev en artikel i BT om ämnet som du kan läsa här!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Besök på Sagaform!

Kontinuerligt genomför jag verksamhetsbesök och igår var turen kommen till Sagaform. Bolaget är ett känt boråsföretag, jag vågar till och med kalla det för ett prestigemärke i Borås. För den som inte känner till Sagaform så beskrivs företaget såhär:

”Sagaform vill vara det självklara valet när det gäller presenten till värdparet på lördagens middagsbjudning eller till den nyinflyttade grannen som ska känna sig välkommen. Eller varför inte till oss själva för att skapa lite glädje i vår egen vardag? 

Presentmarknaden är oändlig och vår ambition är att Sagaforms produkter alltid ska finnas med som ett självklart alternativ, med andra ord står Sagaform för produkter som skänker glädje och ett lustfyllt leende hos mottagaren.

För att möjliggöra detta samarbetar vi med Sveriges främsta formgivare. Formgivare som är väl insatta i varumärkets kärnvärden och som alltid håller sig ajour med heminredningstrender och aktuella livsstilar, ett måste för att kunna tillgodose våra kunder med förstklassig skandinavisk design

Vi ställer höga krav på våra leverantörer och hög kvalitet på våra produkter är ett måste för att berättiga en plats i Sagaforms sortiment. Så varmt välkommen till Sagaforms lustfyllda värld.”

Företaget har cirka 30 anställda i Borås och har sitt kontor uppe vid Hulta, granne med Volvo med flera bilföretag. Förutom administration, försäljning och e-handel har de också ett stort lager på plats. Företaget sköter i princip all sin logistik på plats och packar om, skickar ut till kunder och så vidare. För många boråsare är nog platsen väl känd, då de regelbundet har utförsäljningar på lagerytan.

Jag träffade Johan Linde, VD, och vi pratade en hel del om företagets utveckling och om hur det fungerar för företaget att vara lokaliserade i Borås. Det mesta fungerar bra, men det finns vissa problem med rekrytering av spetskompetens. Att anställa personal inom lager, administration, e-handel och liknande tjänster är inga problem. Men att få fatt på designers och ekonomer har visat sig vara svårare.

Designdelen har lösts genom att företaget arbetar mycket med fristående designers, vilket också skapar stor frihet för företaget. Att de däremot hade svårt att rekrytera bra ekonomer i Borås bekymrar mig, vi har ju trots allt civilekonomutbildningen på högskolan.

Sagaform ingår sedan ganska många år i Torsten Janssons företagskoncern New Wave som spänner över ett stort verksamhetsområde. Företaget har sitt huvudsäte i Göteborg, men det finns inga planer på att flytta verksamheten från Borås. Däremot kanske Viared skulle locka dem, det diskuterade vi i alla fall!

Tack för ett bra besök på Sagaform och tack Johan Linde för en trevlig och nyttig pratstund.

Sagaform Johan Linde

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

FP splittrar inte Allianspartierna.

Borås Tidning har idag en osignerad ledare som skuldbelägger Folkpartiet för den splittring som uppstått mellan Allianspartierna. Det måste tydligen även för ledarsidan klargöras att det är Moderaterna som skapat den splittringen genom att skriva en överenskommelse tillsammans med Socialdemokraterna.

Det är inte konstigt att Moderaternas agerande har skapat stor besvikelse i borgerligheten. Den besvikelsen måste också väljarna få ta del av, så att de vet vilka känslor deras valda företrädare har.

Det är ganska tydligt att det inte bara är Folkpartiet som känner besvikelse och frustration över Moderaternas agerande. Den 18 mars kommenterar KD och C frågan i BT:

”Vad anser du om uppgörelsen?

Falco Güldenpfennig (KD): Jag är besviken. Alliansen har sagt att vi ska hålla ihop trots att alla har erbjudits en uppgörelse. Kristdemokraterna har efter ingående diskussioner beslutat att tacka nej.

Kerstin Hermansson (C): För Centerpartiet är det otänkbart att samarbeta med de rödgröna och vi har sagt nej till att diskutera samarbete med S. Jag känner besvikelse över att Alliansens samarbete bryts.

Jag vill bemöta två av de påståenden som finns i ledaren.

 1. ”han låter partikamrater skriva arga insändare”. Liberala ungdomsförbundets ordförande tillsammans med dess förre ordförande skrev i lördags en debattartikel på ämnet. De företräder just ungdomsförbundet och för mig är det en mycket viktig princip att inte lägga mig i vad ungdomsförbundet tycker. Jag hade ingen förhandsinformation om att artikel skulle publicerades, och jag ska självfallet inte ha den informationen. Det är dem helt fritt att publicera de åsikter de vill.
 2. Vad gäller den valtekniska samverkan som finns mellan Allianspartierna så är det en förhandlingssituation där ingen från början har några givna poster. Utifrån styrkeförhållandena sker sedan förhandlingar, och förhandlingarna har slutat så att Folkpartiet har ett kommunalråd. Det insinueras att jag egentligen skulle sitta på ett Moderat-mandat, men inget kunde vara mer fel. Det är en gammal princip att det nästa största partiet i borgerligheten har ett kommunalråd. Om det skulle ske proportionella val till kommunalrådsposterna skulle FP, C och KD få ett kommunalråd tillsammans. Utan ett sådant valtekniskt samarbete skulle den andra kommunalrådsplatsen i opposition tillfalla Sverigedemokraterna och inte Moderaterna.

Jag hymlar inte med den stora besvikelse över Moderaternas agerande som jag och mitt parti känner. Vi har varit mycket stolta övar det samarbete som vi haft med de övriga borgerliga partierna vilket resulterat i att vi för första gången på 20 år fått igenom en ren, borgerlig, budget. Under snart 20 år har vi haft ett gott samarbete och vi har hållit ihop i stort och smått. Gemensam budget, gemensamma förslag, en gemensam plattform 2014 med mera. Vi höll en gemensam, helt enig, linje under de förhandlingar som i omgångar skett med de rödgröna. Vi var stolta över vad vi åstadkom tillsammans.

För Folkpartiet är det en mycket udda känsla att bli beskyllda för att vara den som splittrar borgerligheten. Det är Moderaterna som gjort det genom att skriva en överenskommelse tillsammans med Socialdemokraterna. För den borgerliga väljare som beklagar att förtroendet har skadats och att samarbetet hänger löst är det till Moderaterna som väljaren måste vända sig med sina frågor.

Våra gemensamma värderingar med Allianspartierna består, och politiska initiativ i borgerlig anda kommer alltid att få vårt stöd liksom vi hoppas på stöd från de övriga partierna på samma sätt.

Min och Folkpartiets största förhoppning är att efter 2018 års val styra Borås tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Elbussar i stadstrafiken!

Idag skriver jag i Borås Tidning om elbussar, som jag är övertygad om är framtiden!

Försöket med en elbuss i stadstrafik i Borås var en succé! Tiden är inne för oss att gå över till elbussar i stadstrafiken. Fördelarna med det är många. En elbuss är hållbar ur tre olika perspektiv, ekologiskt, socialt och ekonomiskt som är de perspektiv som definierar hållbarhet. Låt mig förklara varför. Elbussen är ekologiskt hållbar då den drivs av elektricitet som är producerad på ett klimatneutralt sätt. Den svenska elproduktionen med vattenkraft, kärnkraft och förnyelsebara energikällor är en utmärkt bas att köra bussar på. Men det är inte bara det att elproduktionen är miljövänlig, även när bussarna är i drift är de miljövänliga. Utsläppen och föroreningarna är så minimala de kan bli. Följden blir minskade luftföroreningar och minskad klimatpåverkan.

Även socialt är elbussar hållbara. Mätningar som miljökontoret gjorde på Åsbogatan visar att elbussarna bullrar hela 10 decibel mindre än vad biogasbussarna gör. Det är en stor vinst och 10 decibel är mycket på bullerskalan. Dessutom är bussarna mjuka att åka och det underlättar för passagerare och förare.

Ur ett ekonomiskt perspektiv tycks elbuss också vara ett attraktivt alternativ. Det ekonomiska perspektivet måste beaktas och här tycks det tala tydligt till elbussarnas fördel. Driftkostnaden per kilometer uppgår enligt en preliminär bedömning till 1 krona för en elbuss jämfört med knappt 8 kronor för en biogasbuss. Elbussen är dyrare att köpa in men med lägre driftkostnad sparar vi in de pengarna.

Vi liberaler är alltid positiva inför framtiden. Det beror på att vi litar på de tekniska framsteg som ständigt sker. Här har vi nu ett tydligt sådant, ett framsteg som ingen trodde på för inte så många år sedan. Vi ser att Volvo AB, som BT rapporterad om i förra veckan, satsar stort på elbussar och att dessa ska i drift på prov redan i sommar. Elbussar kommer att göra det kollektiva resandet miljövänligare och bekvämare. På vägen mot ett hållbart samhälle åker i alla fall jag elbuss!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Besök på Skogsavdelningen!

Igår besökte jag Skogs- och Parkavdelningen på Tekniska förvaltningen. Jag gör kontinuerligt olika slags besök i verksamheter, kommunala och privata. Nu var tiden inne för att fördjupa sig i en av kommunens verksamheter.

Skogs- och Parkavdelningen sorterar under Tekniska förvaltningen som ingår i det programområde som jag har ansvar för att bevaka. Det var chefen för skogsavdelningen, Olle Svensson (mer känd som ”Olle på skogen”), som höll i den eftermiddag som jag spenderade på avdelningen.

Vi inledde med att besöka Björbostugan och Gröna vägen, som är en rehabiliteringsinsats som Tekniska förvaltningen bedriver i samverkan med samordningsförbundet. Gröna vägen har varit ifrågasatt av de rödgröna som inte i sitt budgetförslag avsatte resurser för arbetet. I vår budget avsatte vi de 500 tkr som krävs för vi är övertygade om att det är en bra verksamhet. Det var också den uppfattning jag fick vid besöket på plats.

Efter besöket på Björbostugan och Gröna vägen förflyttade vi oss till Kyllared där en del av avdelningens OSA-grupper har sin utgångspunkt. OSA betyder offentligt skyddad anställning och här arbetar människor med olika bekymmer. Det kan handla om en funktionsnedsättning eller om ett missbruk. Peter Rydén, enhetschef, berättade tillsammans med arbetsledaren Per Johansson om arbetet som bedrivs på OSA-enheten. Det handlar om att sköta naturreservat, snickra, vara behjälpliga i Djurparken, målerier, röjning av sly och diverse skogsarbete med mera. Det är ett mycket värdefullt arbete som utförs. Förutom själva arbetsinsatsen har det ett stort socialt värde att människor har en sysselsättning med rutiner, krav och liknande som skapar struktur i vardagen.

Dagen avslutades med att vi besökte den avverkning som påbörjats med anledning av EMC på Sobacken. Enhetschefen för Skogsenheten, Kent Claesson, informerade om arbetet och om den tidspress som gäller för att bygget av EMC ska komma igång i tid.

Tack Olle, Peter, Per och Kent för en mycket trevlig och intressant eftermiddag!

IMG_2943 IMG_2944 IMG_2947

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar